Nejtransparentnějším realitním trhem jsou v letošním šetření Spojené státy americké, následované Velkou Británií a Austrálií. Do kategorie „vysoce transparentní trhy“ patří také země, jako Nizozemsko, Nový Zéland, Kanada, Francie, Finsko, Švédsko a Švýcarsko. Vzhledem k minulým průzkumům se stírá rozdíl mezi transparentností trhů v západní Evropě a v zemích střední Evropy. Ze středoevropských zemí se nejvýše v globálním hodnocení umístilo Polsko (19. pozice), které nyní někteří investoři považují za jeden z klíčových evropských trhů.

Index potvrzuje, že expandující ekonomiky Mexika, Indonésie, Jižní Koreje a Turecka patří k trhům, které zaznamenaly velké zlepšení. Ve střední a jihovýchodní Evropě největší zlepšení vykazují Rumunsko a Chorvatsko. Co se týče regionů, největší posun zaznamenala Latinská Amerika, v rámci které je třeba zmínit Brazílii a Mexiko.

Navzdory skutečnosti, že se světová ekonomika stále zotavuje, Global Real Estate Transparency Index naznačuje, že realitní investoři a nájemci rozšiřují své přeshraniční aktivity. Expanze podporuje větší transparentnost, ke které přispívá otevírání rozvíjejících se trhů mezinárodní konkurenci a zavádění mezinárodních standardů fungování realitního trhu. „Střední a jihovýchodní Evropa jednoznačně těží z přeshraniční aktivity realitních investorů. Silné fundamenty těchto trhů přitahují kapitál a region se stal klíčovou evropskou destinací pro outsourcing. K větší transparentnosti středoevropského realitního trhu přispívají tzv. research fóra, která fungují ve všech významných městech. Byla založena jako neformální sdružení poradenských firem, které sdílejí o trhu informace nedůvěrného charakteru. Týkají se především trhu s kancelářskými nemovitostmi, v některých zemích také trhu s průmyslovými a maloobchodními nemovitostmi,“ uvádí John Duckworth, ředitel Jones Lang LaSalle pro střední Evropu.

„Vyšší transparentnost středoevropských realitních trhů umožňuje poradenským společnostem zveřejňovat větší počet zpráv o trhu. Oceňují to především globální a evropští investoři, kteří nemají v regionu zastoupení,“ dodává Kevin Turpin, LEED Green Associate a vedoucí výzkumu trhu Jones Lang LaSalle pro střední Evropu.

Vzhledem k rostoucímu významu trvale udržitelného developmentu, Index separátně hodnotí také tyto aspekty. Týká se jen 28 zemí a zahrnuje jak tzv. zelenou výstavbu, tak energetickou úspornost. Na předních místech se umístily Velká Británie, Austrálie a Francie a Česká republika se v celosvětové konkurenci dostala na 5. místo.

Global Real Estate Transparency Index, který každé dva roky zveřejňuje společnost Jones Lang LaSalle, srovnává 83 různých faktorů na 97 realitních trzích celého světa a poskytuje investorům, nájemcům, ale i odborníkům informace potřebné pro jejich aktivity v globálním prostředí.

Související