Cílem soutěže je ocenit projekty, které svým charakterem podporují větší využití nákladní železniční dopravy na úkor nákladní dopravy silniční. „Hodnotící komise ocenila zejména systematický rozvoj překladiště z vlastních finančních zdrojů, jasnou vizi do budoucna a multiplikační efekty v kombinované dopravě,“ uvedl předseda komise Jaromír Široký z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Význam překladiště v Paskově spočívá i v tom, že je kromě vlastníka mohou využívat i ostatní spediční společnosti a může tak sloužit jako významná cílová stanice dopravní tepny z německého Duisburgu přes Lovosice.

„Kombinovanou dopravu považuje AWT za svou budoucnost. Náš terminál v Ostravě-Paskově proto neustále modernizujeme a nabízíme zákazníkům kvalitnější, komplexnější a rychlejší služby,“ uvedl technický ředitel AWT Bohumil Bonczek.

Paskovský terminál vyrostl na někdejším brownfieldu. Za uplynulých pět let, kdy byl na překladišti zahájen provoz, do něj AWT investovala již 150 mil. korun. První část II. etapy modernizace, za kterou AWT získalo ocenění, probíhala v loňském roce. Druhá část rekonstrukcí se blíží k závěru - dokončují se práce na zpevnění zbylých dvou třetin manipulační plochy a celá rozloha zhruba 31 tis. m2 tak získá zámkovou dlažbu. Skladovací kapacita stoupne ze současných 1700 na 2400 TEU. Roste také počet manipulací. V roce 2007 se začínalo s několika stovkami manipulací měsíčně, letos se očekává přeložení až 70 tis. kontejnerů a výměnných nástaveb.

Jedním z cílů soutěže Volná cesta je rovněž napomoci ke snížení negativních dopadů nákladní silniční dopravy na životní prostředí obyvatel a bezpečnost účastníků silničního provozu. Proto byla i letos udělena zvláštní cena Ministerstva životního prostředí, a to společnosti ČD Cargo za projekt Zásobování společnosti Plzeňská teplárenská dřevní štěpkou svozem od jednotlivých dodavatelů kontejnery systému Innofreight.

V rámci letošního ročníku se udělovala ještě jedna speciální cena - ocenění Dopravních novin. Za inovativní a vytrvalý přístup v přepravě kusových zásilek byla oceněna společnost Lagermax spedice a logistika za projekt Zprovoznění 20 let nefunkční vlečky RUVE.

Další přihlášené projekty byly Kontinentální linka kombinované dopravy v relaci Duisburg – Paskov od společnosti Bohemiakombi, která zvítězila loni, a Intermodální vlak Brno - Rostock se silničními návěsy od firmy ERS Railways.

„Podíl kombinované přepravy na celkových tocích zboží je v Česku zatím velice malý," připustil náměstek ministra dopravy Miloslav Hala. Sice se podle něj daří tento podíl postupně zvyšovat, nicméně se to neděje tak rychle, jak by si ministerstvo dopravy představovalo. Klíčem ke zvyšování významu přepravy kamionových návěsů po železnici je podle něj stavba překladišť, což je mimo jiné i důvodem, proč byl oceněn právě projekt Paskov, dodal.

Mnozí dopravci si stěžují, že stát svou neochotou podporovat železniční přepravu brzdí její další rozvoj a oproti silniční přepravě ji značně znevýhodňuje. „Podpora kombinované dopravy i železnice ze strany veřejného sektoru byla v minulosti nedostatečná. Stát nedokázal efektivně využít unijní fondy ani předělat zastaralou legislativu. ČR navíc dlouhodobě doplácí na nejvyšší poplatky za koleje ze všech zemí střední Evropy. Jsme rádi, že od současného vedení ministerstva vidíme výraznou snahu tyto problémy urychleně řešit," říká ředitel vnějších vztahů AWT Petr Jonák.

Související