Součástí akvizice je také papírna Duropack Wellpappe z bavorského Ansbachu. Aktivity fúzujících firem se v ČR překrývají ve výrobě a dodávkách obalů z vlnité lepenky. Jejich společný tržní podíl je ale podle ÚOHS nižší než 20 %.

„V důsledku posuzovaného spojení tedy může dojít k mírnému nárůstu koncentrace v oblasti výroby a dodávek obalů z vlnité lepenky. Celkově však nebude mít fúze negativní dopady na trh v České republice," uvedl Rafaj.

Koncern Mondi už od roku 2000 ovládá v Česku největší domácí papírnu ve Štětí a v Německu má devět provozů. Dohodnutou částku 125 mil. eur za Duropack Bupak Obaly uhradí Mondi z vlastních zdrojů.

Podle výroční zprávy českobudějovické Duropack Bupak Obaly vedly nenaplněné kapacity z minulých let i v roce 2011 k zostřenému konkurenčnímu boji na českém trhu. Stoupající ceny surovin se výrobcům vlnité lepenky nepodařilo promítnout do konečných cen výrobků a ve druhé polovině roku naopak v důsledku klesajících cen surovin nastal agresivní tlak na snižování cen obalů.

Související