Kontrolu údajů na paměťových kartách, na které se v digitálním tachografu zaznamenává délka řízení včetně přestávek, totiž požadují policisté v některých zemích i několik týdnů zpětně. Například v Německu po řidičích vozidel s hmotností nad 3,5 t požadují doklad o dodržování povinných přestávek zpětně o 28 dní.

Nově si podle ministerstva mohou řidiči kamionů a autobusů při výměně starou kartu ponechat ještě až 60 dní po vydání nové. Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia změnu ocenilo. Nařízení podle mluvčího sdružení Martina Felixe totiž vystavovalo řidiče sankcím půlročního až ročního zákazu činnosti a půlmilionové pokuty pro dopravce.

Této změně se ministerstvo dlouhý čas bránilo, neboť na území ČR dosud některé kontrolní orgány nemají on-line přístup do systému, což mohli řidiči zneužívat. Naopak při kontrole v zahraničí kontroloři přístup do systému bez výjimky mají a za porušení pravidel mohou uložit pokutu v řádu tisíců eur.

Čipových karet se ročně podle ministerstva dopravy vydá zhruba 30 tis. Karta platí pět let a kvůli možnému podvádění a nedodržování povinných přestávek je zakázáno mít více než jednu kartu. To se podle Zdeňka Neusara z tiskového oddělení ministerstva nezmění ani po prvním prosinci. Kartu s uplynulou platností totiž palubní jednotka odmítá, a lze ji tak použít pouze jako doklad pro případnou kontrolu.

Úředníci obcí s rozšířenou působností nyní při předávání nové karty jejímu držiteli doporučí, aby starou kartu po uplynutí 28denní lhůty od skončení platnosti, nejdéle však do 60 dnů, úřadu vrátili, a umožnili tak skartaci dokladu. Uvedené opatření ministerstvo doporučilo úřadům aplikovat jako trvalou změnu, která bude následně zapracována do metodického předpisu a vydána jako další verze k současně platné metodice z prosince 2011.

Související