Zpráva konstatuje, že tento segment logistických služeb je značně fragmentovaný, když předních deset firem má na celém trhu podíl pouhých 22 %. Přes nepříznivý ekonomický vývoj lze proto očekávat vlnu fúzí a akvizic. Společnosti, které chtějí vstoupit na trh smluvní logistiky, k tomu mají nyní vhodnou příležitost. Příkladem může být loňská akvizice Gefca ruskými státními drahami.

Zpráva předpokládá, že díky poklesu ekonomiky v západní Evropě se největším trhem smluvní logistiky stane do roku 2016 asijsko-pacifický region. Zde ale dominují především regionální firmy. Zatímco DHL Supply Chain je na zdejším žebříčku největších poskytovatelů kontraktní logistiky třetí v pořadí, žádný další globální hráč se nedostal do první desítky.

DHL Supply Chain se na asijsko-pacifickém trhu podařilo prosadit díky akvizicím, další globální firmy ale čelí při vstupu do regionu značným problémům, a to především v Číně a Japonsku. Snaží se je překonat pomocí společných projektů s místními firmami, zejména v Jihovýchodní Asii. Odtud pak obsluhují i širší region.

„Přes zpomalení ekonomiky v posledních dvou letech mají firmy nyní příležitost zvýšit svůj tržní podíl, pokud ale vymyslí správnou strategii,“ myslí si Cathy Roberson, autorka studie. Pro některé logistické firmy to podle ní znamená, že budou muset zlepšit úroveň svých služeb pro určité výrobní obory. Jiní budou muset zvolit promyšlenou akviziční strategii v nových geografických oblastech.

Související