Soutěžící, zastupující všechny výrobní závody společnosti Wienerberger, si procvičili svoje schopnosti a dovednosti ve třech soutěžních disciplínách. První z nich prověřila jejich zručnost při průjezdu mezi kuželi a následném zavěšení kotouče na připravený úchyt. V dalších disciplínách si závodníci otestovali přesné zakládání palet nebo netradiční manipulaci při umisťování míče do basketbalového koše pomocí vidlic vozíku.

Závod ovládl Peter Bubniak z výrobního závodu Řepov, který svoji formu následně potvrdil i v prémiové disciplíně, při které dokázal umístit basketbalový míč do koše v nejkratším čase.

„Klademe na bezpečný provoz manipulační techniky a ochranu řidičů velký důraz,“ říká Martin Petřík, vedoucí oddělení marketingu Linde MH, a dodává, „soutěže tohoto typu jsou jednou z možností, jak trénovat a neustále vylepšovat dovednosti řidičů, proto jsme tuto akci našeho obchodního partnera velmi rádi podpořili.“

„Uspořádání soutěže souvisí se strategií společnosti, která považuje rozvoj schopností zaměstnanců a jejich bezpečnost za jedny ze svých priorit,“ uvedl výrobní ředitel Roman Hranička ze společnosti Wienerberger.

Související