Pro zavádění nových postupů, plánování výstavby hal nebo rozvržení strojů existují programy, které umí poměrně věrohodně ukázat, jak bude situace vypadat po realizaci plánu. Stále je to ale jen na obrazovce a ještě před tím, než se poprvé kopne do země, položí první cihla či přiveze první stroj, by se hodilo vidět plánovaný projekt více naživo. To platí ve výrobě, obchodě i třeba v logistice.

Něco takového umožňuje technologie virtuální reality. S pomocí technických prostředků vytvoří zdání skutečnosti a nasimuluje prakticky vše, co se může při plánování a projektování hodit.

"Naším cílem je představit virtuální realitu nikoli jako technologii pro zábavu a pro hry, i když k tomuto účelu se samozřejmě také hodí, ale nabídnout ji k využití firmám pro jejich byznys," říká Pavel Novák ze společnosti Virtuplex, která v pražských Horních Počernicích provozuje laboratoř virtuální reality. "Je třeba zdůraznit, že virtuální realita není nějaký film pouštěný do brýlí, ale postaví člověka doprostřed virtuální scény, ve které se lze téměř normálně pohybovat."

Člověk by měl díky simulaci zapomenout na to, že se nachází v nějaké "jiné" realitě, a začít se cítit a chovat, jako by ve virtuální realitě žil. K technologickému vybavení není připojen kabelem, na zádech si jen nese malý počítač a na očích má speciální brýle. Volný pohyb mu umožňuje kráčet virtuálním světem podle potřeby ve všech směrech. Prohlídky se může účastnit také více lidí současně a společně mohou procházet virtuální sklad, prodejnu, zkrátka cokoli. Ve virtuálním světě programátor vytvoří dvojče plánovaného nebo existujícího prostoru, kde lze posunovat stěny i vybavení, vytvářet příčky a vše na zkoušku znovu a znovu doplňovat nebo měnit.

Virtuální realita však nachází využití nejen při navrhování či prezentaci projektů. Její výhody se ukážou třeba při zácviku zaměstnanců, které lze připravit na práci v novém skladu ještě dříve, než je budova hotova. Pracovníci pak přicházejí do známého prostředí a mohou se rovnou pustit do práce.

Ve virtuálním světě

Virtuplex si pronajal v logistickém parku P3 prázdnou skladovou halu o ploše 1000 metrů čtverečních a rozdělil ji na dvě části. V jedné vybudoval zcela reálné zázemí se zasedací místností, občerstvením a prostorem pro odpočinek, druhá, větší část o ploše 600 metrů čtverečních zůstala prázdná a poskytuje prostor pro svět virtuální, ve kterém zájemci se speciálními brýlemi na očích a počítačem v batůžku na zádech procházejí navrhovaným obchodem, pobočkou banky, logistickým skladem nebo třeba i bytem.

Člověk kráčí prázdnou halou, ale virtuální realita mu vytvoří iluzi, že se pohybuje v jiném prostoru, zastavěném nábytkem či plném regálů a manipulační techniky. Blízkost reálné zdi, do které by mohl narazit, signalizuje svítící mříž, virtuálními předměty však může klidně procházet a také si je může prohlížet ze všech stran. Možná by to vše chtěl vidět také shora, z ptačí perspektivy. Ani to není problém, stačí jedno kliknutí, virtuální prostor i vše, co obsahuje, se několikanásobně zmenší a z člověka se stává obr, který jedním pohledem obsáhne rozlehlý logistický park a několika málo kroky ho projde.

Od kreslení na prkně k virtuální realitě

"Já ve virtuální realitě vidím významný evoluční krok na cestě, kterou v uplynulých letech prošlo návrhářství a konstrukce," vysvětluje Pavel Novák. "Dříve zhotovovali konstruktéři technické výkresy ve dvourozměrném provedení na kreslicích prknech. Pak přišly počítače se systémy CAD, zprvu jen pro dvourozměrné kreslení, potom ve třech rozměrech. Virtuální realita teď představuje další krok. Už se nedíváte na trojrozměrný návrh na dvourozměrné ploše monitoru, ale v brýlích přímo vstupujete do projektu ve virtuální realitě."

Virtuální svět nemusí být jen statický. Například roboti na výrobní lince v něm mohou vykonávat pracovní pohyby, a lze si tak ověřit, zda nedojde ke střetu robotické ruky s jinou technikou, třeba při pohybu zásobovacího vozíku okolo robota. Vše je otázkou programování a výpočetní techniky a samozřejmě také investice, protože virtuální realita klade na počítače a vybavení nemalé nároky.

Ale i tady se svět vyvíjí a dnes se dá neprofesionální vybavení pro virtuální realitu pořídit za relativně nízkou částku. Jako prvek zábavy si tato technika brzy nalezne cestu do domácností a firmy si ji ve vyspělejší podobě začnou ve velké míře pořizovat pro svůj byznys. Virtuální realita se pak stane běžnou součástí normálního světa.

Výhoda pro developera

Reálná i virtuální hala Virtuplexu v logistickém parku developera P3 slouží ke spolupráci obou firem, které společně zkoumají možnosti využití virtuální reality v logistice a skladového provozu. "Ve virtuál­ní laboratoři jsme už simulovali nejen sklad, ale třeba také umístění výrobní linky pro jednoho z našich klientů," říká Tomáš Míček, ředitel P3 pro Českou republiku. "Virtuální realita nám i zákazníkům umožní to, co jsme doposud plánovali a prezentovali ve 3D, zažít jakoby ve skutečnosti."

Zájemci si tak mohou prohlédnout různě velké průmyslové prostory a měnit jejich konfiguraci, libovolně vybavovat interiér technologiemi, výrobními linkami, roboty, mezaninem nebo kancelářemi. Technologie pomůže s nejvhodnějším rozvržením regálů a umožní snadno si ověřit, zda vyhovuje i rozmístění světlíků nebo sloupů. Není problém změnit umístění vrat a nakládacích ramp podle toho, kde je uživatel v návaznosti na své skladové či výrobní procesy potřebuje. Interaktivní forma umožňuje získávat informace o technických detailech, jako jsou standardy budov, stavební materiály nebo možnosti udržitelných technologií.

Virtuální svět nemusí být statický, mohou v něm například na lince pracovat roboti, a lze si tak ověřit, zda nedojde ke střetu robotické ruky s jinou technikou.

Virtuální realita pomůže nastavit systém ještě předtím, než se proces skladování nebo výroby zahájí. "Například sklad on­-line obchodu je vysoce sofistikované a komplikované soukolí. Díky virtuální realitě můžeme odstranit rizika ještě před rozsáhlou investicí do celé operace, což je vždy přínosné," vysvětluje Tomáš Míček. "Technologie virtuální reality lze využít také pro plánování, testování nebo učení pokročilých pickovacích procesů. Svou roli může mít i při správě nemovitostí."

Virtuální areál pro Průmysl 4.0

Rozsáhlý projekt s využitím virtuální reality představil také developer Panattoni. Na brownfieldu v Plzni plánuje postavit supermoderní průmyslový areál, který bude odpovídat požadavkům Průmyslu 4. 0. Zamýšlenou hi­-tech průmyslovou zónu však nebylo snadné zájemcům představit, protože zatím nemá v Česku obdoby. Developer proto ve spolupráci s Virtuplexem připravil unikátní virtuální prohlídku, která se obešla bez dlouhého vysvětlování či promítání prezentací.

"Účastníci obdrželi speciální brýle, vysoce výkonné backpack počítače a mohli se sami procházet virtuálním modelem industriálních budov, jako kdyby na Borských terasách v Plzni již stály," popisuje Pavel Sovička, generální ředitel Panattoni pro ČR a SR. "Virtuální 3D model jim umožňoval prohlídku celého areálu, nejen v poměru jedna ku jedné, ale pro lepší představu architektury celé lokality i v různém stupni zmenšení.

Akce byla současně i technologickou premiérou nejvýkonnějšího systému pro volný pohyb v rozsáhlém virtuálním prostředí, použitou pro prezentaci celého průmyslového parku. Technologie s vysokým výkonem a přenositelným počítačem ponechávala účastníkům volný pohyb.

VR při navrhování skladů

Zkušenost s virtuální realitou má také logistická společnost Dachser. Používá ji při modelování a plánování nových skladových budov a skladových operací. Spe­ciální software pro plánování skladu s možností trojrozměrné simulace s využitím brýlí pro virtuální realitu dokáže nasimulovat reálné vybavení skladů i podmínky a procesy v nich ještě před tím, než se nová budova vůbec začne stavět.

"V minulých letech byla tato technologie využita v Rakousku v pobočkách Dachser Hörsching a Dachser Tirol u města Stans," říká Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic. "Ocenili jsme ji ale už i u nás v České republice, například v Letohradu jsme outsourcovali sklad našeho zákazníka OEZ ze skupiny Siemens a stáli jsme i u designování nové skladové budovy. Pomocí virtuální reality jsme společně se zákazníkem nastavili její finální podobu."

Dachser na technologii virtuál­ní reality oceňuje zejména to, že dokáže nasimulovat reálné vybavení, podmínky a procesy ještě před tím, než se nová budova vůbec začne stavět. Důležité jsou zejména − vzdálenosti mezi různými skladovými zónami, šířka regálových uliček, umístění mezaninu i automatických vychystávacích technologií a to vše si může zájemce předem vyzkoušet.

Přidanou hodnotou je nejen emoce, kterou virtuální zážitek poskytuje, ale především nové možnosti plánování. Pod drobnohled se dostávají zejména kritické momenty skladových hal jako křížení manipulačních tras či velikost i logika umístění vychystávacích zón a podobně. Virtuální prostředí také může předem objevit možnosti pro zkrácení manipulačních tras či zabránit potenciálním kolizním situacím ve skladu.

Článek vyšel v listopadovém čísle časopisu Logistika.