Gambrinus přestane prodávat pivo v PET lahvích, multipacky plechovek Coca Cola bude pohromadě držet vlnitá lepenka místo plastové folie, Albert zkouší bezobalový sortiment, výrobce palet Chep spouští platformu pro sdílení zkušeností, jak snížit odpad z obalů. To je jen pár z řady zpráv, které loni zaplavily média a které popisují, jak výrobní a obchodní firmy reagují na zvýšený zájem lidí o životní prostředí.

Průzkum společnosti DHL ukazuje, že pro devět z deseti firem budou hrát obaly v příštích třech až pěti letech důležitou roli, protože poptávka po trvale udržitelnější logistice vyvolává nové snahy minimalizovat odpad, podporovat ekologické materiály a zavádět systémy pro vracení obalů.

Zpráva Rethinking Packaging uvádí, že kvůli globalizaci a rozvoji internetového obchodu roste celkový objem zasílaného zboží. Vzhledem k rozsáhlejším a komplexnějším mezinárodním logistickým sítím překonávají obaly také větší vzdálenosti. Rychlé doručování a rostoucí obliba předplacených internetových služeb vedou k častému zasílání jen jednoho kusu zboží, což má za následek vyšší emise oxidu uhličitého a větší množství odpadu způsobeného obaly. Navíc se zvyšuje rozmanitost produktů. Zároveň ale firmy potřebují, aby se zboží dostalo do místa určení nepoškozené a aby byly dopravní prostředky dobře vytížené. To všechno zvyšuje nároky na vývoj obalů, jenže firmy potřebují udržovat výdaje na obaly v rozumných mezích.

„Zpráva o trendech a výsledky průzkumu mezi našimi zákazníky dokládají, jak důležité jsou pro celkově pozitivní zkušenosti zákazníků jednoduché, recyklovatelné a robustní obaly. Nicméně zrychlující se frekvence změn v požadavcích firem a spotřebitelů ve spojení se stále přísnější legislativou na ochranu životního prostředí vede ke zvyšování nákladů a snižování efektivity. Jsme přesvědčeni o tom, že zavádění nových nástrojů pro optimalizaci obalů, materiálů a manipulačních technologií výrazně zvýší efektivitu a produktivitu,“ uvedl Matthias Heutger, viceprezident a globální ředitel pro inovace a obchodní rozvoj ve společnosti DHL.

Zvyšování požadavků na obaly je patrné napříč všemi odvětvími. Logistika sehraje klíčovou roli ve snižování nákladů na obaly, eliminaci jejich nevýhod a omezování jejich vlivu na životní prostředí. Zásadní bude, do jaké míry se prosadí nové technologie, materiály a procesy napříč dodavatelskými řetězci. Průzkum zmiňuje tyto příklady:

• Optimalizace obalů
Zásilky, u nichž není krabice zcela vyplněna, jsou hlavní příčinou poškození produktů, zvýšených nákladů a zbytečného zatěžování životního prostředí. Společnosti proto zavádějí software, který vypočte nejlepší možné počty položek, kartonových krabic a palet a následně sdělí výsledky přímo pracovníkům, vychystávajícím zboží. Například nástroj pro optimalizaci balíkové přepravy OptiCarton maximalizuje využití prostoru v kartonové krabici nebo na paletě efektivnějším výběrem a uspořádáním zboží, respektive balíků, podle jejich rozměrů a hmotnosti.

• Automatizace obalů
Automatizované vykládací procesy, balicí a štítkovací systémy a spolupracující roboti usnadňují zvládat sezonní výkyvy a nedostatek pracovníků, což umožní společnostem uspokojovat požadavky rostoucího trhu v oblasti internetového obchodu i se stárnoucími zaměstnanci.

• Trvale udržitelné obalové materiály
Většina respondentů v průzkumu mezi zákazníky DHL uvedla, že zavedení trvale udržitelných obalových materiálů je u nich pro blízkou budoucnost největší prioritou v oblasti obalů. Výzkum ekologických alternativ plastových smršťovacích fólií, plastových obalů na jedno použití a trvale udržitelných obalů pro potraviny nabírá na intenzitě. Současně jsou však pro maloobchodníky velkou výzvou náklady a praktičnost pro zákazníky.

• Opakovaně použitelné obaly a zpětná logistika
V poslední době nalézají ve stále větší míře uplatnění opakovaně použitelné materiály a recyklační programy s uzavřenými koloběhy s cílem eliminovat odpad. Některé výzvy však zůstávají. Odvětví, uvažující o vybudování ekonomicky smysluplného systému opakovaně použitelných obalů, musí stanovit potřebnou velikost zásob obalového materiálu a navrhnout systémy pro čištění, kontrolu a údržbu přepravních kontejnerů. Jejich pozornosti by neměly uniknout ani náklady, rychlost a snadné používání procesů zpětné logistiky.

• Chytré obaly
Technologie chytrých obalů zvyšují propojení mezi zákazníkem, logistickým procesem a zásilkou prostřednictvím aktualizací o jejím stavu a poloze v reálném čase.

10 ekotipů pro e-shopy

Společnost Shoptet připravila soubor rad pro e-shopy, jak snížit ekologickou stopu zásilek:

1. K balení objednávek využívejte co nejvíce recyklovatelných materiálů, zredukujte například množství použitého igelitu.
2. Při přípravě a balení zásilek využijte i použité krabice a výplň.
3. Nepoužívejte nadměrné obaly. Ať už budete balit cokoliv, přizpůsobujte velikost obalů rozměrům baleného zboží.
4. Pokud to půjde, spolupracujte s dopravci balíků, kteří mají ekologické programy.
5. Nepřidávejte do balíků nevyžádané papírové letáky.
6. Netiskněte zbytečně faktury a recyklujte veškeré nepotřebné papíry.
7. Evidujte maximum svého účetnictví elektronicky.
8. Upřednostňujte opravitelné zboží, ke kterému jsou k dispozici náhradní díly.
9. Motivujte zákazníky k rozvážnému nakupování bez zbytečného vracení zboží.
10. Pokud je to možné, snažte se upřednostňovat zboží od českých výrobců, abyste minimalizovali množství emisí z dálkové přepravy.

 

Související