Digitalizace přináší do navrhování a konstrukce technologií pro skladovou manipulaci nové možnosti. Například aplikace Layouter švýcarského výrobce skladových řešení Interroll umožňuje konstruktérům a integrátorům vizualizovat složité dopravníkové systémy a zpřístupnit je pro přípravu nabídek či objednávek. Výrobce do aplikace aktuálně doplnil nedávno uvedené stroje a manipulační skladové linky i vozíky.

Při projektování řešení materiálového toku je jedním z hlavních požadavků schopnost vizualizovat technické návrhy. Cesta od předběžných ideových návrhů k detailní technické projektové dokumentaci však vyžaduje časově náročné operace. Například vizualizace celkového řešení manipulační linky musí být později rozebrána na jednotlivé komponenty. Layouter se dokáže tomuto komplikovanému postupu výhnout, neboť simultánně specifikuje všechny technické komponenty do konkrétního řešení. Modularita dopravníkové platformy Interrollu přitom umožňuje konstruktérům, aby nemuseli věnovat úsilí vzájemnému přizpůsobování jednotlivých dílů.

Podle výrobce snižuje digitalizace návrhového řetězce výrazným způsobem objem práce – v závislosti na počáteční situaci až o 90 procent. Aplikaci Layouter poskytuje Interroll zákazníkům zdarma. Lze ji plně integrovat jako plug-in do konstrukčního programu AutoCad. Uživatel tak má od prvního předběžného návrhu k dispozici technické informace pro připravované dopravníkové řešení. Projektová data lze rovněž využít i pro následnou cenovou nabídku nebo zpracování objednávky.

Související