Mezinárodní logistický provider Dachser v posledních měsících urychluje vývoj a zavádění několika nových elektronických nástrojů. Podle generálního ředitele společnosti Dachser Czech Republic Jana Pihara tento trend souvisí také s výzvami, jimž poskytovatelé logistických služeb čelí v souvislosti s koronavirovou krizí.

Pro optimalizaci na první a poslední míli Dachser na konci prázdnin oznámil start projektu Short Distance 2. 0. V jeho rámci společnost v celé Evropě zavádí nové mobilní terminály Zebra TC 77, které řidičům usnadňují práci i za zvýšených hygienických opatření. Četnost předávání fyzických dokumentů se dramaticky snižuje, zákazníci potvrzují přijetí objednávky na obrazovku mobilního terninálu. Řidičům budou sloužit též jako elektronický nákladní list.

Co vše jde bez papíru

Již na jaře Dachser v Česku omezil a následně po vzoru korporátního opatření probíhajícího v západní Evropě zrušil službu dobírek kvůli rizikům spojeným s přebíráním hotovosti.

Papíry přitom mizí nejen z terénu, ale i z kanceláří. "Takzvaná doba covidová urychlila vývoj a uvedení do provozu některých dalších elektronických nástrojů v různých oblastech naší společnosti. Například v HR se jedná o elektronickou výplatní pásku, stravenky a ve finančním oddělení právě spouštíme elektronické zpracování faktur," řekl Jan Pihar.

Manažeři Dachseru počítají s tím, že s koronavirovou krizí se urychlí přechod na ještě lepší a rychlejší přenos dat, s nímž ovšem bude čím dál naléhavěji souviset problematika jejich bezpečnosti.

Tady berou opatření vážně

Mezi další trvalé změny, které se podle Jana Pihara dají očekávat, patří nové systémy práce využívající ve zvýšené míře home officy a střídání týmů na pracovišti.

Ze strany Dachseru se nejedná o žádné teoretizování.

V překládkovém skladu a skladu kontraktní logistiky v Kladně společnost operativně vytvořila stálé směny − týmy − a ty se střídají tak, aby se nepotkaly.

Pracoviště dispečinku, které je uspořádané jako open space kancelář, je také rozděleno do týmů a pro část pracovníků byly uzpůsobeny zasedací a školicí místnosti, kde vznikly dočasné kanceláře.

U zaměstnanců, kde to jejich pracovní náplň umožňuje, nastavilo vedení podmínky pro home office − podle Jana Pihara jde například o oddělení obchodu, zákaznického servisu, části finančního oddělení nebo HR.

Na místech, kde z provozních důvodů není možné dodržet vzdálenost pracovních míst v rozestupu dvou metrů, byly instalovány přepážky z plexiskla.

Řidiči musejí mít po celou dobu pobytu v areálu pobočky nasazenou ochrannou roušku, komunikace s dispečery probíhá výhradně přes výdejní okénko.

Zaměstnancům před vstupem do skladu namátkově měří teplotu, musí si dezinfikovat ruce a nosit ochranné roušky.

Naprostá většina interních i obchodních jednání probíhá on-line.

"Bohužel jsme byli prozatím do konce tohoto roku nuceni zrušit všechny akce pro zaměstnance jako teambuilding či oblíbený vánoční večírek," dodal Jan Pihar.

Interní akce jsou v Daschseru povoleny do účasti 10 lidí, a to za dodržení hygienických nařízení, mezi něž patří nejen dezinfekce rukou a dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů, ale také roušky nasazené po celou dobu jejich konání.

Vedení firmy muselo řešit také opatření týkající se kantýny. "Nastavili jsme okna pro týmy zaměstnanců tak, aby se zde kolegové z jednotlivých oddělení nepotkávali," upřesnil Jan Pihar.

Opatření proti šíření covidu-19 berou zaměstnanci Dachseru velmi vážně, jak měla redakce Logistiky možnost se přesvědčit v jeho kladenské centrále na začátku září, ještě před podzimním nástupem "druhé vlny". Nařízení platí ve všech evropských provozech Dachseru.

Jenom v České republice Dachser do začátku září investoval do ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků zhruba 700 tisíc korun.

Nejde jen o obchod

Zda a případně jak přesně koronavirová krize dopadne na hospodaření Dachseru, se ukáže teprve na začátku příštího roku. "Co se aktuálních provozních výsledků týče, v srpnu jsme zaznamenali tradičně meziměsíční pokles tonáže, ve srovnání s předchozím rokem v tomto období ale zůstala čísla ve stabilních hodnotách," řekl Jan Pihar.

Podnikání v rámci celé společnosti Dachseru se také neustále vyvíjelo, a to v jedno- až dvouciferném rozsahu: "Například ve Francii v současné době vidíme velmi dobrý nárůst přibližně o 12 procent ve srovnání s rokem 2019."

Jan Pihar upozornil i na nárůst objemů zboží přepraveného Dachserem v zemích severní a střední Evropy včetně Česka:

"Jsme stále o pět procent nad úrovní předchozího roku. Tržní prostředí v Evropě je však v současné době takové, že je na trhu převis nabídky nad poptávkou, což vede k tlaku na cenovou politiku v celé oblasti logistiky."

Dachser a další logistické společnosti jsou podle Jana Pihara nuceny konfrontovat svoje obchodní cíle s tak bezprecedentní situací, jakou bylo faktické několikatýdenní pozastavení průmyslu. A všichni měli i jiné starosti. "Naše manažerská role se najednou na několik prvních týdnů proměnila na roli ochránců zdraví našich lidí, nemluvě o soukromém životě, do kterého zasáhla nemožnost stýkat se s našimi blízkými a přáteli."

Související