Kolega Pavel Toman uzavírá editorial speciální přílohy, která je součástí tohoto vydání, zcela případně konstatováním, že automatizovaná budoucnost už přichází, jenom je potřeba, aby se v ní neztratili lidé. V provozu společnosti Continental Automotive logističtí odborníci vylaďují technologie tak, aby systémy i technika obsluhující skladovací a výrobní plochu dokázaly usměrňovat materiálový tok v rozlehlém areálu na patřičná místa v co nejkratším čase s co možná největší mírou samostatnosti. Bez jejich invence a nasazení by se ovšem stroje na náročném pracovišti neobešly. Přečtěte si reportáž z Brandýsa nad Labem.

Nejen o automatizaci jsme hovořili s novým provozním ředitelem logistické společnosti Mailstep Matějem Kovalem. Nový dopravník v jejím distribučním centru bude už záhy sám rozhodovat, zda danou objednávku bude balit robotická linka, nebo člověk. Fungování celého systému ovšem musí zajistit zase lidé.

Autonomní roboti společnosti Mobile Industrial Robots už fungují i v některých českých skladech. Příběh vzniku této firmy popsala Eva Blechová.

Zelená logistika, bezuhlíková doprava, udržitelnost… Pojmy, které slýcháváme čím dál častěji. Jak ve svém příspěvku upozorňuje kolektiv autorů katedry logistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, dekarbonizace například provozních operací dopravců není zadarmo. Vznikají náklady navíc, které je třeba uhradit. Na ekonomický aspekt snah o udržitelnost, tentokrát v oblasti obalových technologií, upozorňuje ve svém příspěvku také Vlado Volek, expert Obalového institutu SYBA.

K ochraně životního prostředí přispívají i technologie, které na sebe v tomto ohledu primárně neupozorňují. Jde například o systémy řízení kamionů v logistických centrech, kam řidiči nemohou jezdit jen tak, jak se jim zachce. Prostoje se minimalizují, a tím i množství propáleného paliva.

Související

Kromě aktuálních novinek z oblasti manipulační techniky společností Toyota MH, LindeJungheinrich bych rád upozornil ještě na dva příspěvky kolektivu autorů z katedry logistiky VŠE. První se týká úlohy agenta zasílatele či dopravce a druhý osudů československé říčně-námořní lodi Lednice, která v roce 1967 uvázla na osm let ve Velkém hořkém jezeře v Suezském průplavu.

Související