Tým institutu ETH se podílí na technickém vývoji vysokorychlostního dopravního systému Hyperloop, který se opírá o koncept vyvinutý Elonem Muskem. Jeho klíčovou myšlenkou je přeprava osob a zboží na kratší vzdálenosti vysokou rychlostí s využitím podzemních či nadzemních tunelů. Aby jejich ražení bylo finančně rentabilní, musí být potřebné razicí roboty co nejrychlejší, nejkompaktnější a s co možná s nejvyšším stupněm automatizace.

Podmínky, které Elon Musk stanovil pro high-tech vědecký závod v Las Vegas, jsou náročné a zároveň inspirativní. Jako referenční hodnota pro rychlost ražení tunelů totiž slouží „cestovní“ rychlost hlemýždě, kterou se soutěžní týmy budou snažit překonat.

„Jako poskytovatel logistických řešení orientovaných na budoucnost musíme již dnes začít přemýšlet o tom, jak zajistit nákladní mobilitu zítřka za ekonomicky přijatelných podmínek. Projekt Hyperloop se nám dnes může zdát ještě do jisté míry exotický, ale inspiruje k hledání reálně proveditelných řešení pro požadavky mobility v budoucnosti,“ říká Lothar Thoma, generální ředitel pro leteckou a námořní dopravu společnosti Gebrüder Weiss.

Související

Stefan Kaspar, zakladatel a spolupředseda společnosti Swissloop Tunneling, dodává: „Jde nám o zásadní revizi pohledu na stávající systémy dopravy osob a zboží a hledání jejich skutečně proveditelných alternativ. Naší vizí není nic menšího než revoluce v tunelování a snaha o průlom ve využití této technologie. S logistickou podporou společnosti Gebrüder Weiss je naše vize o krok blíže ke svému uskutečnění.“