PST CLC pro Mitsui‑Soko již 15 let v provozu Philip Morris ČR v Kutné Hoře zajišťuje outsourcing interní logistiky.

Digitální dvojče a sledování polohy manipulační techniky v reálném prostoru a čase je jednou z funkcionalit Real Time Location Systému (RTLS) od slovenské společnosti 5.0 Technologies, která se na implementaci ve společnosti Philip Morris ČR v Kutné Hoře podílela. Jeho druhou částí je takzvaný Automated Ordering Systém (AOS), díky kterému je vedoucí skladu schopen posílat strukturované úkoly přímo na jednotlivé kusy manipulační techniky ve flotile.

Efektivní řízení logistického centra s digitálním dvojčetem

„Díky RTLS a AOS v Kutné Hoře operujeme zhruba na 12 500 metrech čtverečních a efektivně tak řídíme logistické centrum společnosti Philip Morris ČR. Od 1. září máme k dispozici první výsledky, na základě kterých jsme udělali změny zvyšující efektivitu provozu. Kvůli zjištění systému jsme například přistoupili ke změně v organizační struktuře, ponížili jsme stav o jednu pracovní pozici,“ konstatuje Igor Staš, key account manager společnosti PST CLC Mitsui‑Soko.

Pro každý stroj se denně hodnotí využitelnost

Aktuálně je systémově na denní bázi hodnocena využitelnost každého stroje. PST CLC Mitsui‑Soko již nyní vidí prostor pro další optimalizaci. Snížen bude počet manipulační techniky, vyloučeny nejsou ani další změny v organizační struktuře. Vše se bude odvíjet od plánovaných očekávaných pracovních objemů, které společnost Philip Morris ČR sdělí.

Vizualizace projektu digitálního dvojčete v závodě Philip Morris ČR v Kutné Hoře.
Vizualizace projektu digitálního dvojčete v závodě Philip Morris ČR v Kutné Hoře.
Foto: PST CLC Mitsui-Soko

Lidé si na novou technologii dobře zvykli

„Implementace digitálního dvojčete se jednoznačně vyplatila. V projektu budeme dlouhodobě pokračovat, protože jeho přínos je hmatatelný. Ze začátku jsme měli obavy, jakým způsobem si na to budou zvykat zaměstnanci, nicméně velmi dobře jsme jim účel inovace vysvětlili a nepotýkáme se s žádnými problémy ze strany zaměstnanců,“ uvádí Igor Staš.

Díky systému firma on‑line vidí, co se děje ve skladu. „Nejde jen o on‑line vidění a vědění, ale o pružnosti reakcí. Vedoucí je schopen přes pevný počítač nebo tablet na konkrétní stroj poslat pracovní úkoly. Nemusí tak skladníka v manipulační technice na 12 500 metrech čtverečních hledat. Jde tedy o velmi rychlý a efektivní způsob komunikace.

Systém poskytuje jasný přehled o situaci ve skladu

„Každý manipulační stroj je osazen komunikačním rozhraním. Například na retracích jsou instalovány tablety, malé nízkozdvižné vozíky mají na sobě instalovány malé mobilní telefony. Komunikace není telefonická, probíhá prostřednictvím aplikace,“ vysvětluje přínosy nové technologie Igor Staš.

Vedoucí skladu má on‑line přehled o tom, jestli se už na zadaných úkolech začalo pracovat a kdo je vykonává. Vidí stav zadaných úkolů. Zpětně je vyhodnocována efektivita celého skladového provozu.

Digitální dvojče umožní také hodnotit zaměstnance

Implementovaný systém digitálního dvojčete současně posílil bezpečnost v provozu společnosti Philip Morris ČR. Firma je například díky RTLS schopna podle záznamu ze stroje, kde vidí datum a čas nárazu, přesně určit, v jakém místě k nárazu ve skladu došlo. Poté se může přesvědčit, zda došlo, či nedošlo k poškození budovy nebo regálů. Navíc, díky datům ze systému bude možné provádět také hodnocení zaměstnanců. Systém je uživatelsky velmi jednoduchý a otevřený.

Související