reklama
reklama
Rating je hodnocení subjektu, resp. ohodnocení pravděpodobnosti, že subjekt bude schopen včas dostát svým závazkům. Tedy v případě emitenta cenných papírů, zda bude schopen v plném rozsahu splácet úroky i umořovací splátky kapitálu jím vydaných cenných papírů. Nejčastěji se pod ním rozumí úvěrový rating, tedy jak moc je firma nebo například stát v budoucnu schopen splácet půjčené peníze. Rating může mít kdokoliv, stačí, když si zadá jeho vypracování, teoreticky tedy i domácnost. Většinou se ale sestavuje právě pro velké společnosti, především banky či pojišťovny, a státy. Rating subjektů stanovují nezávislé ratingové agentury, ve světě jsou tři nejznámější: Moody´s, Standard & Poor´s a Fitch. Všechny mají kořeny v počátku 20. století. Každý subjekt dostane od agentury hodnocení podle stupnice. Ta je u agentur velmi podobná, většinou se značí písmeny. Ratingy začínající písmenem A značí dobrou investiční pozici, ratingy začínající písmenem B spekulativní pozici, subjekty s ratingy s C jsou vysoce rizikové.
Ratingové agentury
Aktuální vydání Logistiky

Logistika je odborný časopis mediálního domu Economia, který mapuje současnou praxi a vývoj v oblastech nákladní dopravy, skladování, distribuce, technologií a řízení dodavatelských řetězců v Česku i v zahraničí.

Kam dále? Co také znamená...
R
Ratingové agenturyAgentury, jejichž služby spočívají v analýze podniků a v informacích o jejich bonitě....
B
BankrotBankrot je právem definovaná neschopnost dlužníka platit své dluhy věřitelům....
S
Standard & Poor'sJako první z velkých ratingových agentur snížila rating USA z nejvyšší známky AAA....
M
Moody'sJde o další společnost patřící do velké trojky ratingových agentur....
F
FitchNejmenší ze tří hlavních ratingových agentur....
Kam dále? Co také znamená...
1
reklama