Silný důraz na rozvoj služeb pro průmysl

GEFCO Bulharsko a GEFCO Německo na začátku dubna společně spustily novou sběrnou linku mezi Sofií a Stuttgartem. Výrobní společnost BASF, která již byla klientem německé pobočky, je první, kdo z této pravidelné týdenní linky těží. Přeprava produktů trvá čtyři dny a jejich distribuce po vnitrostátním trhu potom 24 hodin. Tento druh přepravy s kontrolovanou teplotou odpovídá požadavkům Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.

"V Bulharsku je trh dopravy a logistiky velice zdravý a má vysoký růstový potenciál,” naznačuje Aleksander Raczynski, generální ředitel GEFCO Bulharsko. "Plánujeme rychlé rozšiřování naší činnosti a portfolia zákazníků nabídkou našich odborných logistických znalostí v odvětvích elektroniky, spotřebního zboží a průmyslových zařízení. Máme také v úmyslu posílit naše vztahy s malými dopravci v Bulharsku a tím přispět k místnímu růstu.”

GEFCO přináší své zkušenosti z logistiky automobilů do Bulharska

GEFCO Bulharsko bylo založeno v roce 2011, presto již poskytuje širokou škálu služeb včetně těch v oblasti logistiky automobilů. Pobočka rychle otevřela automobilové centrum v Lozen, jihovýchodně od Sofie, kde se vozidla hromadí před distribucí.

První smlouvu podepsala pobočka se společností Sofia France Auto (SFA), oficiálním dovozcem Peugeot do Bulharska.
GEFCO Bulharsko je výhradním logistickým partnerem pro distribuci vozidel spravovaných SFA na domácím trhu.
Mezi zákazníky pobočky v Bulharsku patří také Citroën, Volkswagen a General Motors.

Časem plánuje GEFCO Bulharsko rozvíjet své zámořské aktivity včetně námořních spojů mezi Bulharskem a Středním a Dálným východem

Strategická křižovatka a důležité mezinárodní centrum v síti společnosti GEFCO

Bulharská pobočka začala spravovat nové logistické toky z Evropy v lednu 2012, zejména z francouzského Marckolsheimu a Blyes, z Kolína v České republice, Trnavy na Slovensku, Atessy v Itálii a Izmitu v Turecku.

"Vzhledem k tomu, že se pobočka GEFCO Bulharsko nachází mezi pobočkami v Rumunsku a Turecku, usnadňuje úzkou spolupráci mezi těmito zeměmi a podporuje komerční provoz směrem do Evropy”, vysvětluje Aleksander Raczynski.
Dohoda se čtyřmi univerzitami v Sofii o podpoře vývoje

GEFCO Bulharsko rozvíjí partnerství s ekonomickými katedrami čtyř univerzit v Sofii (University of World and National Economy, Technical University, Sofia University, and New Bulgarian University). GEFCO Bulharsko vítá a trénuje stážisty v logistických profesích.

GEFCO Bulharsko zaměstnává 14 pracovníků, kteří již získali bohaté zkušenosti ve skupině GEFCO. Generální ředitel bulharské pobočky Aleksander Raczynski pracuje v logistice již vice než 10 let. V roce 2005 začal pracovat v ruské pobočce GEFCO a od roku 2007 stál v čele joint venture pobočky GEFCO a společnosti Algaï Automotive Logistics v Moskvě.

Související