Během tří ročníků soutěže Impuls Logistika, jichž jsem měl tu čest se jako zástupce organizátora (časopis Logistika a vydavatelství Economia) i jako jeden ze členů poroty zúčastnit, nebylo možné si nevšimnout, jak rychle se začaly prosazovat automatizační a digitalizační technologie v rámci velkých i menších řešení. Vysoce konkurenční prostředí vytvářející tlak na úsporu nákladů, nahrazení lidské pracovní síly a koneckonců ve svém výsledku i na ochranu životního prostředí (kde jsou tedy ve hře i různé nařízení a normy) vybízí vývojáře a management dodavatelů logistických a přepravních služeb (ale i developery) ke stále sofistikovanějším řešením.

Tento nezadržitelný proces urychlila covidová krize, a koneckonců třeba i současné stále rostoucí ceny energií kromě převažujících negativních dopadů na druhou stranu opět tlačí dodavatele ke snižování nákladů a prosazování zelených zdrojů. Myslím si, že při vývoji inovativní řešení a jejich uvádění do praxe sice mají nespornou výhodu velké společnosti disponující silným zázemím, ale s mnohými převratnými řešeními využívanými v reálných provozech přicházejí často i středně velké nebo i malé týmy. Dokazuje to mimo jiné i jejich pravidelná účast a úspěchy v soutěži Impuls Logistika.

Šampionem letošního ročníku se stala technologicko-logistická společnost DoDo, která se svými řešením predikujícími zákaznickou poptávku a konceptem chytrého sdílení zdrojů ovládla kategorie Projekt a Služba, a navíc obsadila třetí místo v kategorii Eco-Eco (zohledňuje ekologičnost a ekonomičnost realizace a jsou do ní zařazeny všechny přihlášky).

Kvality svých nových řešení či produktů potvrdily opětovným umístěním „na bedně“ společnosti Dachser, Skladon, Liftago, Xertec, Toyota MH,  Still, Panattoni či CTP, poprvé za poslední tři roky se mezi vítězi objevila forma Eurowag a developer UDI Group.

V tradičně silně obsazené kategorii Top logistický projekt zůstalo opravdu jen těsně pod stupni vítězů řešení automatizovaného skladu pro Fosfu od dodavatele Linde MH, jen pár bodů scházelo na stupně vítězů společnostem Ringil a Raben. Gebrüder Weiss odvážně soutěžil s pilotním rozvozem zásilek pomocí vodíkového nákladního vozidla Hyundai Xcient Cell (jež za tím účelem přejelo ze švýcarského Altenrheinu do Prahy). Přihlašovatelé se nebáli upozornit na dosud nedostatečnou vodíkovou infrastrukturu v Česku a jsem přesvědčený, že budoucnost prokáže životaschopnost tohoto řešení.

Celkové výsledky

Top logistický projekt

1. DoDo: AI prediktor poptávky; Dodo

2. Rozšíření bezemisního zásobování o dálkovou vnitrostátní denní linku sběrné služby; Dachser Czech Republic a.s.

3. Optimalizace provozu distribučního centra; Skladon

4. Implementace plně automatizovaného skladu společnosti Fosfa; Linde MH ČR

5. Automatizované řízení dopravy v areálu Praha – Kyje; CoCa-Cola HBC Česko a Slovensko

6. Nasazení 14 mobilních robotů MiR v závodu Faurecia v Písku - Mobile Industrial Robots

7. Future mobility - test alternativního paliva v českých podmínkách; Gebrüder Weiss

8. Nové mezinárodní překladiště PPL CZ u Hradce Králové – Hub II; PPL CZ

Top logistický produkt

1. Boxmat – stroj na výrobu krabic; Xertec a.s.

2. Nová řada ručně vedených li-ionových vozíků Toyota (modely BT Levio LSI200 a BT Staxio SSI160LN/200D); Toyota MH ČR

3. Still EXV iGo systems; Still ČR s.r.o.

4. Ringil - TMS; Ringil s.r.o.

5. Salvo Glad Hand - zámek brzd návěsu; Happy End Cz a.s.

6. Softwarový nástroj MiR Insights - Mobile Industrial Robots

Top logistická služba

1. DoDo: Zónová logistika; DoDo

2. Expresní přeprava chybějících náhradních dílů k opravě; Liftago

3. EVA – integrované řešení pro mýtné platby, telematiku a prevenci krádeží paliva; Eurowag

4. Raben Eurohub systém – rychlá a efektivní přepravní síť pro celé Evropě; Raben Logistics Czech s.r.o.

5. GoGreen+; DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Top developerské řešení

1. Panattoni Park Kojetín; Panattoni Czech Republic Development s.r.o

2. Zásobování logistického centra Sázava Logistics Park z dešťové vody; UDI Group

3. CTPark Bor - B8 (B4); CTP Invest, spol. s r.o.

4. Panattoni Park Teplice South; Panattoni Czech Republic Development s.r.o.

4. GLP Park Brno Holubice: logistické depo Zásilkovna; GLP

5. Panattoni Park Pilsen West II - budova Shape Corp.; Panattoni Czech Republic Development s.r.o

6. Prologis Park Prague-Chrášťany, budova DC2 na míru pro Rohlik.cz; Prologis Czech Republic LXXI s.r.o.

7. Prologis Park Prague-D1 Ostředek – spekulativní budova DC3; Prologis Czech Republic LXXII s.r.o.

8. Prologis Park Prague-D1 Ostředek – spekulativní budova DC2; Prologis Czech Republic LXXII s.r.o.

Eco-Eco

1. Panattoni Park Kojetín; Panattoni Czech Republic Development s.r.o

2. Boxmat – stroj na výrobu krabic; Xertec a.s.

3. DoDo: AI prediktor poptávky; Dodo

4. Zásobování logistického centra Sázava Logistics Park z dešťové vody; UDI Group

5. GoGreen+; DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

6. Raben Eurohub system – rychlá a efektivní přepravní síť pro celé Evropě; Raben Logistics Czech s.r.o.

7. Nová řada ručně vedených li-ionových vozíků Toyota (modely BT Levio LSI200 a BT Staxio SSI160LN/200D); Toyota MH ČR

8. GLP Park Brno Holubice: logistické depo Zásilkovna; GLP

Vítězná řešení

Top logistický projekt

1. DoDo: AI prediktor poptávky; DoDo

DoDo: AI prediktor poptávky; DoDo
DoDo: AI prediktor poptávky; DoDo
Foto: Dodo

Čím dál zásadnějším faktorem v rámci online nakupování je rychlost, přesnost a cena doručení. Dle průzkumu, který pro DoDo zpracovala výzkumná agentura Behavio, 37 procent nakupujících opouští nákupní košík, není-li jim nabídnuto dostatečně rychlé dodání, a 29 procent nakupujících již u daného obchodníka znovu nenakoupí, pokud na zboží čekali příliš dlouho. I přesto je ale ochota českých zákazníků si za rychlé doručení připlatit stále poměrně nízká. Většina zákazníků je za expresní doručení ve stejný den ochotná zaplatit maximálně 100 Kč, pětina by zaplatila částku od 110 do 150 Kč a pouhých 17 procent z dotázaných vyjádřilo ochotu zaplatit 160 korun a více.

Logistické firmy proto musí neustále posouvat své procesy a technologie tak, aby dokázaly nabídnout maximální efektivitu a díky tomu doručovat přesně, tlačit cenu co nejníže a fungovat s co nejnižším dopadem na životní prostředí i provoz ve městě.

Predikce na 2 týdny dopředu s přesností na hodinu

DoDo již od svých počátků staví svůj úspěch především na pokročilé práci s daty a jejich využívání v provozu. Firma si zároveň dlouhodobě uvědomuje, že pro efektivní plánování a správnou alokaci kapacit nestačí umět v reálném čase reagovat na stávající situaci, ale že je potřeba mít co nejlepší představu také o budoucnosti. Právě zde do hry vstupuje umělá inteligence a technologie strojového učení. Po úspěšném testování již čtvrtého prediktivního modelu DoDo do pilotního provozu v roce 2023 uvedlo prediktor, který díky datům nasbíraným za léta intenzivního provozu dokáže na dva týdny dopředu předpovědět objednávky i jejich přibližnou oblast s přesností na konkrétní hodiny. Při rozvoji prediktoru se podařilo zúročit roky intenzivního vývoje vlastní logistické platformy Gaia, která v DoDo data z provozu agreguje. Jejich následné čištění, úpravu a integraci má pak na starosti BI tým. „Pro trénování prediktoru manuálně čistíme data o extrémní případy, jako jsou např. dny, kdy jsou pobočky zavřené, a také o partnery s nízkým počtem objednávek, u kterých se vyskytuje příliš náhodné chování dané časové řady. Jelikož DoDo spolupracuje s velkými i menšími partnery, dalším krokem je standardizace predikovaného počtu objednávek přes průměr a standardní odchylku spočítanou z dat za poslední měsíce. Reagujeme tedy i na trend či sezónnost poptávky,“ osvětluje Marek Štěpán, Data Scientist ve společnosti DoDo.

Prediktivní model využívá data o každé jednotlivé objednávce a tuto tabulku o desítkách milionů řádků nejprve agreguje dohromady na požadovanou granularitu. V současné době DoDo pracuje s predikcí na 14 dní dopředu na úrovni jednotlivých poboček partnerů, kterých je dohromady několik stovek. Proto i agregovaná data obsahují stovky tisíc záznamů k trénování prediktoru. V rámci aktuálního prediktivního modelu se DoDo daří chybovost hodinových predikcí držet pod 10 procenty. Konkrétní číslo se liší dle vytíženosti dané pobočky, obchodu či restaurace, pro niž je poptávka modelována. U těch vytíženějších, kde je k dispozici více dat, se chybovost pohybuje okolo pouhých pět procent.

„Matematicky se jedná o zajímavý případ, protože data jako den v týdnu, měsíc, partner, pro kterého doručujeme, město a další parametry jsou směsicí tabulárních dat a časových řad. Pro trénování modelů využíváme machine-learningové algoritmy založené na rozhodovacích stromech, tzv. decision trees, včetně nejnovějších a vylepšených algoritmů jako XGBoost, ADAboost a dalších,“ popisuje Marek Štěpán z DoDo. Schopnost přesně předpovědět zákaznickou poptávku je pro efektivní logistický provoz skutečně zásadním milníkem, protože umožňuje přesně to, co je pro udržitelné doručování klíčové – alokovat vždy adekvátní množství vozů a kurýrů pro danou oblast a naplánovat trasy tak, aby počítaly nejen s aktuální situací, ale také s vývojem během daného dne.

Cílem prediktoru objednávek, prvního Data Science projektu v DoDo, je uvést do každodenní praxe spolehlivý AI model s dlouhodobou přesností nad 92 procent. Ultimátním cílem je pak schopnost poskytovat zákazníkům službu kvalitního, přesného, a přesto cenově dostupného doručení, a to s co nejnižším dopadem na městský provoz a životní prostředí.

2. Rozšíření bezemisního zásobování o dálkovou vnitrostátní denní linku sběrné služby; Dachser Czech Republic

Rozšíření bezemisního zásobování o dálkovou vnitrostátní denní linku sběrné služby; Dachser Czech Republic
Rozšíření bezemisního zásobování o dálkovou vnitrostátní denní linku sběrné služby; Dachser Czech Republic
Foto: Dachser

V roce 2020 stála společnost Dachser Czech Republic u zrodu prvního nákladního cyklodepa Depot.Bike v Praze a tím zahájila svůj pilotní projekt bezemisního doručování. Jeho cílem byla distribuce kusových a paletových zásilek na poslední míli nákladním elektrokolem v širším centru Prahy a zajištění všech technických a procesních náležitostí tak, aby se bezemisní úsek mohl v budoucnu dále plynule rozšiřovat. Tento úspěšný pilotní projekt se v praxi dobře etabloval a společnost ho každým rokem rozšiřuje o další zóny a prodlužuje doručovací trasy realizované s nulovými emisemi.

V roce 2023 spustila dálkovou vnitrostátní linku sběrné služby s nočními odjezdy, na kterou nasadila e-truck Volvo FH Electric. Bezemisní trasu tak dále prodloužila a významně navýšila objem zboží přepravovaného bezemisně. Dachser zahájil svůj projekt bezemisního doručování pomocí nákladních elektrokol z mikrohubu v Těšnově v centru Prahy a později ho rozšířil o bezemisní trasu z a na pobočku Dachser Kladno.

Distribuce kusových, balíkových i paletových zásilek sběrné služby pro vybrané městské části v Praze tedy nyní probíhá takto: Zásilky jsou naloženy na pobočce Dachser Kladno do elektrododávky MAN eTGE a míří do mikrohubu v centru Prahy, odkud je rozváží nákladní elektrokola. Tato celá trasa poslední míle je součástí celosvětového konceptu Dachser Emission-Free Delivery, který už je realizován ve 12 evropských metropolích. V roce 2022 Dachser Czech Republic spustil projekt doručování zásilek pomocí nákladních elektrokol i v Hradci Králové. Díky optimální poloze pobočky jsou zde zásilky distribuovány do centra města přímo z terminálu pobočky. Optimalizace procesu hned v počátku projektu umožnila využívat nákladní elektrokolo nejen pro rozvoz, ale i pro svoz balíkových a paletových zásilek sběrné služby.

V roce 2023 proběhl v Hradci Králové, test prototypu upraveného přívěsu, který je schopný naložit dvě půl palety. Cyklokurýr je tak schopný doručit dvě půlpaletové zásilky najednou. Letos také Dachser Czech Republic významně posílil svůj koncept bezemisního doručování, když na svoji dálkovou linku sběrné služby Kladno – Hradec Králové a zpět nasadil vozidlo na elektrický pohon Volvo FH Electric.

Plně elektrický tahač Volvo je používán jako tandemová souprava se dvěma výměnnými nástavbami a trasu tam a zpět o délce přibližně 370 kilometrů absolvuje zcela bezemisně. Jedná se o pravidelnou denní linku sběrné služby s nočními odjezdy. Na tuto linku navazují v Praze a Hradci Králové výše popsané regionální rozvozy realizované také s nulovými emisemi. E-truck Volvo FH Electric kromě toho v brzkých ranních a dopoledních hodinách realizuje systémové přepravy ve středočeském regionu, které každý den čítají přes dalších 370 kilometrů. Vozidlo je navíc rozplánované na 337 pracovních dní v roce, celkem tedy za rok najede více než 249 tisíc kilometrů. Toto rozšíření konceptu bezemisního doručování je tak dalším významným krokem ke snížení uhlíkové stopy společnosti.

S nasazením e-trucku na dálkovou vnitrostátní linku Dachser dosáhne celkových úspor v pozemních přepravách až 91 500 kilogramů CO2 ročně. Pro realizaci popsaných bezemisních přeprav používá Dachser optimální mix vozidel na elektropohon – na míru vyrobená nákladní elektrokola CT4L s přívěsným zařízením pro europaletu Bicylift s nosností až 300 kilogramů a dvěma bateriemi, malé užitkové vozidlo MAN eTGE s nosností 900 kilogramů a soupravu tahače Volvo FH Electric se dvěma výměnnými nástavbami, která má celkovou hmotnost 44 tun. Koncept bezemisního zásobování vychází z principů udržitelného rozvoje, na kterých stojí samotné fungování společnosti Dachser. S ním úzce spojené jsou také investice do vlastní dobíjecí infrastruktury s cílem zajištění nezávislosti e-vozidel společnosti na veřejných dobíjecích stanicích. V areálu největší české pobočky v Kladně se nyní nachází jedna stanice DC pro rychlé dobíjení nákladních vozidel (184 kW – jedna z nejvýkonnějších dobíjecích stanic v ČR) a 6 dobíjecích stanic AC (22 kW). V Hradci Králové je instalováno 6 dobíjecích stanic AC s výkonem 22 kW a na podzim 2023 bude dokončena instalace DC stanice pro rychlé dobíjení. Společnost Dachser Czech Republic kromě toho investuje také do flotily služebních osobních vozidel na elektropohon a řady dalších udržitelných řešení, jako například fotovoltaické elektrárny na střeše terminálu.

3. Optimalizace provozu distribučního centra; Skladon

Optimalizace provozu distribučního centra; Skladon
Optimalizace provozu distribučního centra; Skladon
Foto: Skladon

V reakci na situaci v e-commerce se stále více obchodníků zajímá o to, jak své procesy dále zoptimalizovat a zároveň zachovat či vylepšit své cash flow. Jedním z nástrojů, které pro tyto účely využívají, je plný či alespoň částečný outsourcing logistických služeb do rukou externího poskytovatele. Jedná se o tzv. fulfillment, který obchodníky zbavuje starostí s provozem skladového prostoru či problémů s náborem zaměstnanců, a zároveň jim umožňuje snadné přizpůsobení tržní poptávce díky přeměně fixních nákladů na variabilní.

Kvalitní fulfillmentový partner by měl kromě vysoké úrovně a preciznosti poskytovaných služeb dbát také na kontinuální inovaci svých procesů i prostorů. Jednou z takto fungujících společností je také Skladon, fulfillmentová firma poskytující kompletní outsourcing logistiky. Společnost sídlí v distribučním centru v Mošnově, v prostorách multimodálního logistického centra, které disponuje bezprostřední blízkostí mezinárodního letiště Leoše Janáčka, přímým napojením na dálniční i železniční síť a od minulého roku také terminálem kombinované dopravy propojující jej s přístavem v Antverpách. S cílem další optimalizace provozu uvnitř distribučního centra implementoval Skladon v posledním roce několik nových technologií a zaměřil se rovněž na jeho celkovou reorganizaci.

Hlavním účelem přestavby je efektivnější využití skladových prostor v návaznosti na růst společnosti i měnící se požadavky klientů. Součástí reorganizační fáze je demontáž, přesun a dostavba paletových regálů tak, aby byl prostor připraven pro obsluhu a manipulaci VNA vozíků. Výsledkem přestavby je navýšení kapacity paletového regálu o 30 procent a nárůst celkového počtu paletových pozic na 11 000. Přesunem paletového bufferu se zároveň rozšířila kapacita policových regálů a navýšil se počet tzv. pickovacích pozic o 15 000. Důležitou součástí reorganizace je také přesun a nové rozmístění jednotlivých pracovišť, konkrétně stanovišť pro příjem zboží, kompletaci a balení zásilek, vstupní kontroly vrácených produktů i expedice.

Byl tak získán dodatečný manipulační prostor, který umožňuje flexibilně reagovat na sezónní výkyvy na straně klientů – ať už jde např. o skokový nárůst objemu objednávek či o navýšení vratek v určitých obdobích roku. Zároveň tak vznikl prostor na zakoupení a následné zavedení potřebných technologií jako jsou např. páskovačky, obalovací stroje palet či dopravníky pro přesun zabalených zásilek na expedici. Vzhledem k implementaci již zmíněných VNA vozíků došlo v tomto roce také k úpravě podlah regálových uliček a instalaci indukčního vedení i RFID čipů.

Bylo proto nutné proškolit obsluhu k jejich ovládání, přičemž školení bylo rozšířeno rovněž o slaňovací kurz z důvodu pohybu kabiny řízení ve výškách několika úrovní paletového regálu. VNA vozíky jsou opatřeny vyrovnávacím systémem ASC, který při jízdě reaguje na nerovnosti podlahy, a rovněž systémem ochrany osob PSA reagující na jejich pohyb při jízdě, jenž tak chrání jak operátory, tak samotnou obsluhu vozíků. VNA vozíky disponují také navigací, která umožňuje obsluze využívat předdefinované úrovně regálu a usnadňuje tak zaskladňování jednotlivých palet. Prostřednictvím softwaru „Connect Desk“ pak bude Skladon získávat uživatelská data o využití vozíku i obsluze, přičemž tyto informace následně využije k pokročilejšímu reportingu.

Cílem je napojení VNA na firemní WMS systém, což umožní konsolidaci a optimalizaci skladování, efektivnější zásobování pickovací zóny či uskladnění SKU podle ABC analýzy. To vše přispěje k rychlejšímu odbavení objednávek, a tedy i navýšení spokojenosti na straně koncových zákazníků. Do distribučního centra byl nově implementován také cubiscan – 3D skener, který slouží ke zjištění rozměrů, váhy a pořízení fotografií jednotlivých SKU i uložení získaných dat do interní databáze Skladonu a do aplikace MySkladon, kde je může každý z klientů využívat pro své vlastní potřeby.

Cílem jeho zavedení je využití získaných informací k optimalizaci transakcí WMS systému. Bude tak možné např. systémově řídit hladinu zásob na skladovacích pozicích nebo díky znalosti přesného objemu a hmotnosti zásilky předdefinovat vhodný přepravní obal. Cubiscan usnadní také reklamační procesy, poskytne totiž všechny potřebné údaje pro systémovou kontrolu celistvosti zásilky.

Kromě toho vyvíjí Skladon iniciativu rovněž v oblasti robotizace, v rámci spolupráce se společností SLUNO totiž od letošního srpna spustil pilotní provoz autonomních robotů pro převoz výdejek z vychystávacích zón do zón balících. V případě pozitivního výsledku testování pak společnost plánuje pořídit robotů více a urychlit tak přesun výdejek mezi jednotlivými zónami, ulehčit práci skladovým operátorům a zvýšit kapacity u skladových operací. Před testovacím provozem bylo potřeba zvolit v distribučním centru vhodné vychystávací zóny, odkud bude robot vozíky s výdejkami odebírat, a rovněž změnit nastavení pickingu pro samotné vychystávání zboží.

Top logistický produkt

1. Boxmat – stroj na výrobu krabic; Xertec a.s.

Boxmat – stroj na výrobu krabic; Xertec a.s.
Boxmat – stroj na výrobu krabic; Xertec a.s.
Foto: Honza Mudra

Vyřeší potíže s dodávkami krabic, sníží velikost nutných skladových zásob krabic, zvýší soběstačnost. Na jedné straně vložíte do stroje karton, na straně druhé během pár vteřin vyjede krabice vyrobená přesně podle vašeho zadání. Plně automatické nastavení přímo z panelu dotykové obrazovky. Za méně než jednu minutu lze stroj přeprogramovat na jakýkoli ze stylů FEFCO.

Kompletní nastavení probíhá na jedné velké dotykové obrazovce s intuitivním ovládáním, snadným i pro nezkušené operátory. Je zde možné jednoduché nastavení jednotlivých řezů, rylování a drážkování, ukládání vzoru krabic a jejich načítání z paměti pro opakovanou výrobu, JQS (Job Queue System - inteligentní plánování výroby krabic).

Vše může být synchronizováno (po jednotlivých úpravách) s jakýmkoli interním softwarem pro řízení výroby MRP, MES, ERP, MOM. Přídavný tiskový modul MINI FLEXO umožňuje jednoduchý potisk kartonu v rozměru 20 x 30 cm, slouží zejména pro potisk jednoduchých značek a loga. Přídavný lepící modul v jednom průchodu vyřízne krabici a nanese lepidlo. Dvojitý tryskový aplikátor integrovaným s řezacím nožem aplikuje lepidlo ve stejném cyklu, jako odřezání kartonu - což šetří čas a zjednodušuje výrobní cyklus krabice.

Aplikátor využívá jednoduché nebo dvojité trysky pro bodovou, přerušovanou nebo kontinuální aplikaci lepidla.

Boxmat Pro

 • Použitý karton: Jednoduchá a dvojitá stěna (trojitá stěna s omezeními)
 • Typy krabic: Předinstalovaných 50 stylů FEFCO + volný styl
 • Napájení: 3 x 380/415/480 V
 • Maximální velikost desky: 2400 mm šířka x 10 000 mm délka
 • Minimální velikost desky: 250 mm šířka x 650 mm délka
 • Vzdálenost mezi slotovacími noži: 70–2000 mm
 • Šířka slotu: 8 mm
 • Sekční slotovací nože: 100 mm, každý
 • Standardní délka slotovacích nožů: 500 mm, každá strana
 • Min./max. délka slotovacích nožů: 200–700 mm
 • Půdorys (délka x šířka x výška): 3300 x 1600 x 1600 mm

2. Nová řada ručně vedených li-ionových vozíků Toyota (modely BT Levio LSI200 a BT Staxio SSI160LN/200D);  Toyota MH ČR

Vozík BT Levio LSI200
Vozík BT Levio LSI200
Foto: Toyota MH
Zakladač BT Staxio SSI160LN 1,6t
Zakladač BT Staxio SSI160LN 1,6t
Foto: Toyota MH

Toyota představuje kompaktní li-ionové novinky pro intenzivní aplikace:

 • 1) BT Levio LSI200 je výkonný, rychlý a pohodlný stroj pro nejintenzivnější aplikace.
 • 2) Konstrukce stožáru a ochranného rámu BT Staxio SSI160LN zajišťuje perfektní výhled i naprostou bezpečnost obsluhy.
 • 3) Kompaktní BT Levio s excelentní manévrovatelností a 360 ° řízením.
 • 4) Bezpečnost novinek jistí automatické snížení rychlosti v zatáčkách, senzor přítomnosti řidiče nebo integrované LED modré světlo.
 • 5) Díky úplně nové konstrukci kolem li-ionové baterie jsou vozíky kompaktnější a lehčí, a tedy úspornější.

Tři nové výkonné vozíky řady BT Levio a BT Staxio pro stojícího řidiče zajistí nadprůměrnou produktivitu při pojezdech na dlouhé vzdálenosti, při nakládce nebo vykládce vozidel, při zakládání v regálových systémech nebo při stohování v intenzivních aplikacích. Nová konstrukce strojů s li-ionovým pohonem přináší nadstandardní ukazatele v ergonomii, bezpečnosti, pohodlí i úspornosti manipulace, tedy tradičních atributech kvality skladové techniky Toyota.

Malé, úsporné, ale vytrvalé a plné energie

Naprosto nové konstrukční provedení nových modelů BT Levio LSI200 (nízkozdvih) a BT Staxio SSI200D/SSI160LN) pro stojícího řidiče je designované podle modulární li-ionové baterie Toyota.

Výsledkem jsou menší kompaktní a velmi obratné stroje s nižší hmotností, a tedy i nižší spotřebou energie. Spolu s o 30 procent nižší spotřebou při nabíjení li-ionové baterie jde o vysoce úsporné vozíky, provozně výhodnější, než byste čekali. Chytře a ergonomicky řešená kabina s intuitivním ovládáním je zárukou nadstandardní bezpečnosti, výborného výhledu všemi směry a vysoké produktivity všech modelů. Bezpečnost může být navíc povýšena doplněním ochranného rámu řidiče. Li-ionové baterie s průběžným dobíjením jsou zárukou prakticky nepřetržité disponibility techniky.

Silné BT Staxio SSI200D s nosností až 2000 kilogramů je určeno pro manipulaci dvou palet současně (1 t na vidlicích, 1 t na podpůrných ramenech), vysoce efektivní vykládku a nakládku kamionů, dlouhé přejezdy v intenzivních provozech rychlostí až 11 km/hod. a zakládání do výšky až 5,4 m.

Druhý model téže řady BT Staxio SSI160LN je navržen pro vysoce intenzivní stohování a manipulaci v úzkých uličkách mezi stohovanými paletami. Zdvižná podpůrná ramena umožňují hladký přejezd nerovných povrchů bez kompromisů ve stabilitě vozíku.

Nízkozdvižná verze BT Levio LSI200 nabízí rovněž nosnost 2000 kilogramů, ale dosáhne rychlosti až 12,5 km/hod. Nejmodernější li-ionový pohon Můžete vybírat ze tří inteligentních energetických balíčků s kapacitou Ah a široké nabídky li-ion nabíječek. Rychlé průběžné dobíjení je zárukou nepřetržité disponibility techniky. Práci usnadňuje ergonomický pistolový nabíjecí konektor.

Ani ve velmi náročných vícesměnných aplikacích, pro které jsou nové modely BT Levio a BT Staxio určeny, není nutné pořizovat náhradní baterii nebo nabijárnu. S hlídáním správného nabíjení a ochranou baterie pomůže systém správy flotily Toyota I_Site. Hardware pro jeho využití je součástí standardní výbavy.

Důraz na pohodlí a ochranu řidiče

Obsluha vozíku se bude v kabině cítit v naprostém bezpečí a pohodlí. Díky ergonomicky uspořádané kabině s nastavitelným ovládacím modulem, s ovladači v pohodlném dosahu a skvěle padnoucími do ruky, s intuitivním dotykovým barevným displejem se všemi potřebnými informacemi a funkcemi nebo s nastavitelnou opěrkou řidiče dosáhne s minimální námahou vysoké produktivity a efektivity.

Bezpečnou jízdu a dokonalý pohyb zajišťuje 360 ° hladké a plynulé řízení se snadnou změnou směru pojezdu. Jistí ji rovněž důležité funkce jako automatické snížení rychlosti v zatáčkách, bezpečnostní senzor přítomnosti řidiče nebo integrované LED modré světlo varující chodce před jedoucím vozíkem.

3. Still EXV iGo systems; Still ČR

Still EXV iGo systems; Still ČR
Still EXV iGo systems; Still ČR
Foto: KION

Automatizovaný vysokozdvižný paletový vozík, který velmi efektivně řeší přechod materiálu mezi manuální a automatizovanou částí skladu, typicky mezi příjmem zboží a zakládacím systémem nebo mezi zakládacím systémem a výdejovou stranou. Vozík dokáže zakládat palety až do výše 3 800 mm a má maximální nosnost 1600 kilogramů (těžiště břemene 600 mm). Naprosto klíčovou výhodou vozíku je možnost implementace ve 2 SW rozhraní, kdy systém PACS řeší nasazení pro základní manipulaci v systému do pěti strojů po komplexní nadřazený systém E’tricc pro řízení celých flotil včetně integrovaného skladového Location Management systému, částečně suplující Warehouse Management System.

Další nespornou výhodou je konstrukce šasi v hybridním modu, kdy operátor jednoduše přepne vozík do manuálního režimu, zajistí dílčí operativu. Vozík je díky vyspělému způsobu řízení a automatizace schopný ukládat nejenom do paletových regálů a na dopravníky, ale i do vjezdových regálů. Vozík je vybaven třemi bezpečnostními skenery SICK S300, které dokáží zajistit bezpečný provoz vozíku při rychlosti až 1,7 m/s. Vozík patří k nejčastěji používaným automatickým vozíkům hamburské značky Still.

Top developerské řešení

1. Panattoni Park Kojetín; Panattoni Czech Republic Development

Panattoni Park Kojetín s robotickým distribučním centrem společnosti Amazon představuje jedinečný logistický projekt. Srdcem průmyslového parku je první plně vícepodlažní průmyslová budova v České republice. Díky svému modernímu vybavení, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a vysoké energetické soběstačnosti jednoznačně přebírá pozici nejlepšího průmyslového areálu s nejmodernější logistickou halou v Česku.

Panattoni Park Kojetín je unikátní nejen svou velikostí, ale především výraznou úsporou zastavěné plochy, kterou nabízí. Zatímco celková plocha haly přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, podlahová plocha zabírá necelou třetinu, tedy pouze 51 tisíc metrů čtverečních.

Výška budovy přesahuje 27 metrů v místech, kudy vedou schodišťové šachty. Panattoni Park Kojetín splňuje přísné ekologické požadavky a aspiruje na mimořádně vysoké hodnocení ekologické certifikace BREEAM New Construction Outstanding. Střecha budovy je vybavena fotovoltaickými panely o výkonu čtyř megawattů, vytápění zajišťují tepelná čerpadla, nikde se nepoužívá plyn a v okolí rostou stovky stromů.

Nové distribuční centrum bylo postaveno na místě brownfieldu bývalých usazovacích nádrží cukrovaru. Na pokrytí okolních zpevněných ploch byly použity železobetonové recykláty z jejich demolice. Před zahájením stavby bylo nutné celý brownfield sanovat a odstranit ekologické zátěže. Zaměstnanci Panattoni Parku Kojetín mohou k dopravě využívat nově vybudovaný autobusový terminál nebo cyklostezku s napojením na nedalekou železnici. Udržitelnost Panattoni Park Kojetín splňuje přísné ekologické požadavky a usiluje o mimořádně vysoké ekologické hodnocení BREEAM New Construction Outstanding, což je nejvyšší dosažitelná certifikace v rámci hodnocení BREEAM. Panattoni Park Kojetín nabízí v České republice zcela unikátní využití obnovitelných zdrojů prostřednictvím využití energie z okolního prostředí.

Aby byl provoz šetrný k životnímu prostředí, byly na celé ploše střechy instalovány moderní fotovoltaické panely o výkonu 4 MW. To pro představu převyšuje běžné domácí instalace o tři řády. Fotovoltaika na střeše budovy pokryje až 68,2 procenta energie spotřebované v areálu. Celé distribuční centrum bude vytápěno tepelnými čerpadly namísto plynu. Pro ohřev teplé vody využívá téměř ze 75 procent tepelných čerpadel. Důraz na ekologii a udržitelnost je patrný i v dalších aspektech. V areálu jsou například chovy brouků a ještěrů, hmyzí hotely a včelí úly.

Nadstandardní byla také výsadba 500 stromů, z toho 300 v areálu a zbytek v Kojetíně. Na části pozemku byla vysázena květnatá louka jako zdroj potravy pro včely chované v areálu nebo v širším okolí. V areálu se nachází více než 30 dobíjecích stanic pro elektromobily.

Výstavba Panattoni Parku Kojetín představuje obrovskou příležitost pro celý region. Přínosem je především revitalizace rozsáhlého brownfieldu, vytvoření více než 2000 pracovních míst a pozitivní dopad na ekonomiku celého regionu. V areálu jsou prvky, které pomáhají zlepšit pracovní prostředí pro všechny zaměstnance. Budova má ve všech patrech okna, kterými do budovy proniká denní světlo. Díky tomu mají zaměstnanci budovy lepší pracovní podmínky na pracovišti. Pro lepší osvětlení jsou pracovní místa umístěna po obvodu haly, co nejblíže oknům.

Technologie

Pro chlazení, větrání a ohřev větracího vzduchu v hale byl navržen systém s cirkulačními jednotkami. Vytápění a chlazení administrativní přístavby a přístavků s denními místnostmi a sociálním zařízením zajišťují multisplitové systémy VRF. Vedlejší místnosti, případně schodiště apod. jsou vytápěny elektrickými konvektorovými jednotkami. Větrání sociálních zařízení, denních místností a administrativní budovy zajišťují větrací jednotky s nuceným větráním ZZT. V administrativních částech budovy se teplá voda připravuje lokálně v elektrických ohřívačích. Centrální teplá voda je navržena v nepřímo ohřívaných zásobnících o celkovém objemu 4x 1000 l.

Teplá voda je připravována při teplotě 60 °C pomocí tepelných čerpadel vzduch-voda. Na střeše budovy je navržen fotovoltaický systém. Budova má zónové osvětlení v kancelářích (max. čtyři pracovní místa na jeden vypínač).

Všechny navržené výrobky a stavební materiály splňují požadavky na nízkou hladinu těkavých organických látek a hlavní použité materiály mají ekologické deklarace. Energetika využívá inteligentní systém vnitřního a venkovního LED osvětlení. Vybrané stavební materiály byly vybrány s ohledem na životní prostředí a udržitelnou výstavbu. Mnoho materiálů má nějakou formu certifikace ISO 14001, BES nebo FSC a také environmentální prohlášení o produktu (EPD).

2. Zásobování logistického centra Sázava Logistics Park z dešťové vody; UDI Group

3. CTPark Bor - B8 (B4); CTP Invest


Členové poroty

Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie
Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace
Jakub Holec, šéf 108 Agency
Filip Hubička, šéfredaktor měsíčníku Logistika
Radek Novák, vedoucí katedry logistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze
Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR
Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice
Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Komentáře porotců k soutěži:

- Libor Švadlenka, děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice:

Top logistický projekt

Z mého pohledu je vítězem kategorie projekt DoDo: AI prediktor poptávky. Jedná se o inovativní řešení, které využívá machine-learningové algoritmy založené na rozhodovacích stromech a pomocí nich dokáže predikovat zákaznickou poptávku na dva týdny dopředu. Přesné předpovědi zákaznické poptávky jsou přitom zásadní pro efektivní logistický provoz, neboť umožňují alokovat vždy adekvátní množství vozů a kurýrů pro danou oblast a daný čas.

Top logistický produkt

Z mého pohledu je vítězem této kategorie produkt Ringil – TMS, neboť se jedná o komplexní řešení pro řízení logistiky ve výrobních a prodejních firmách (od avíza až po dodání zboží), a to prostřednictvím modulární platformy, která běží v cloudu a provozujeme ji na bázi SaaS (za měsíční poplatek). Výhody řešení jsou zejména úspora nákladů na přepravu, úspora času na poptání přepravy, integrovaná komunikace a dokumenty, využití dat k analýzám a uživatelská přívětivost celého řešení.

Top logistická služba

Z mého pohledu je vítězem této kategorie služba DoDo: Zónová logistika, fungující na principu sdílení vozidel i objednávek v rámci určité oblasti, která pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu rozvozu zásilek na poslední míli. Díky této službě zaplatí konečný zákazník za dopravu méně a využití každého doručovacího vozidla se zvýší, což má pozitivní vliv na dopravní situaci ve městech. Principem této služby je využití pokročilých technologií v reálném čase k výpočtu a optimalizaci kapacit tak, aby bylo možné vyzvedávat různé objednávky (z různých segmentů trhu) na různých místech a zároveň je efektivně a rychle doručovat koncovým zákazníkům.

Top developerské řešení

Z mého pohledu je vítězem této kategorie projekt Panattoni Park Kojetín, který je unikátní nejen svou velikostí (celková plocha haly přesahuje 187 000 m2, podlahová plocha pak 51 000 m2), ale  také moderními technologiemi pro chlazení, větrání a osvětlení (např. multisplitové systémy VRF, zónové osvětlení pomocí LED apod.) šetrným přístupem k životnímu prostředí (aspiruje na mimořádně vysoké hodnocení ekologické certifikace BREEAM New Construction Outstanding) a vysokou mírou energetické soběstačnosti (střecha budovy je vybavena fotovoltaickými panely o výkonu čtyř megawattů, vytápění zajišťují tepelná čerpadla). Ocenitelné je také to, že stojí na místě brownfieldu bývalých usazovacích nádrží cukrovaru, který byl třeba na začátku sanovat a odstranit ekologické zátěže. Projekt je také dopravně spojen s okolím nově vybudovaným autobusovým terminálem nebo cyklostezkou s napojením na nedalekou železnici, což podporuje udržitelný způsob dojíždění tamějších zaměstnanců.

Eco:Eco

Z mého pohledu je vítězem této kategorie výše uvedený projekt Panattoni Park Kojetín, který nejlépe vystihuje hledané „ekologicky a zároveň ekonomicky“.

- Václav Cempírek, rektor Vysoké školy logistiky, prezident české logistické asociace:
(zprůhlednil v komentáři svoje hlasování se stručným zdůvodněním)

Top logistický projekt

1. místo:
Optimalizace provozu distribučního centra; Skladon – efektivní řízení skladu s vazbou na zlepšení obsluhy koncového zákazníka.

Top logistický produkt

1. místo:
Still EXV iGo systems, Still ČR s.r.o. – automatizovaný vozík efektivně řeší přechod materiálu mezi manuální a automatizovanou částí skladu, typicky mezi příjmem zboží a zakládacím systémem nebo mezi zakládacím systémem a výdejovou stranou. Přináší úspory skladových zaměstnanců.

Top logistická služba

1. místo:
Zónová logistika; DoDo – hodnotím tento koncept jako chytré sdílení zdrojů, které zákazníkovi zlepšuje rychlost dodání, nižší přepravné, vyšší využití vozidla, což pozitivně ovlivňuje dopravní provoz ve městech.

Top developerské řešení

1. místo:
CTPark Bor - B8 (B4); CTP Invest, spol. s r.o. – velmi skvělé řešení z hlediska environmentu a  logistických procesů.

Eco-Eco

1. místo
CTPark Bor - B8 (B4); CTP Invest, spol. s r.o. – nejlepší ekologické řešení

2. místo
Zásobování logistického centra Sázava Logistics Park z dešťové vody; UDI Group – zajímavé řešení s výrobou pitné vody z dešťové vody ze střechy skladové haly.

3. místo
Raben Eurohub system – rychlá a efektivní přepravní síť po celé Evropě; Raben Logistics Czech s.r.o. – efektivní optimalizace přepravních tras po celé Evropě.

- Jaroslav Bazala, prezident Logistické akademie:
Ve všech kategoriích jsem upřednostňoval řešení, ve kterých se nachází nová myšlenka, je nějakým způsobem inovativní a má znatelný dopad na rozvoj logistiky v naší vlasti.

- Petr Rožek, výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR:

Dovolte mi jen pár stručných připomínek a názorů k letošnímu ročníku soutěže Impuls Logistika:

1. Nešťastný souběh se soutěží The Best of Czech and Slovak Logistics, pořádanou PN Media, včetně nominace některých projektů (zvlášť logistických skladů) do obou

2. „Zamrznutí“ inovací v logistice až na několik málo výjimek – upgrade z BREEAM „Very Good“ na „Excellent“, komplexní softwarové řešení…

3. Vyčerpanost trhu v oblasti developerských projektů

4. Kromě jediného případu s historií si nikdo netroufá odhadnout návratnost projektů

5. Vysazení květinového trávníku či zřízení hmyzího hotelu považuji spíše za greenwashing bez výraznějšího přínosu ke skutečné ochraně životního prostředí

- Filip Hubička, šéfredaktor časopisu Logistika:

Soutěž Impuls Logistika letos proběhla pošesté, poslední tři ročníky byly její výsledky vyhlašované vždy ke konci roku, přihlášená řešení porota hodnotí vždy na podzim. PN Média se letos rozhodla v obdobný termín uspořádat soutěž vlastní, a já osobně jí přeji hodně úspěchů.

Vydavatelství Economia se rozhodlo od příštího roku vydávat Logistiku 3x ročně, vždy jako přílohu týdeníku Ekonom a Hospodářských novin. Je docela dobře možné, že letošní ročník soutěže byl poslední. Všem porotcům děkuji za obětavost a úsilí, s nímž ohromné množství svého času věnovali hodnocení přihlášených řešení, a to bez ohledu na vlastní pracovní zaneprázdněnost.

(Při přijímání přihlášek jsem určitě mohl výslovně a i dodatečně žádat po přihlašovatelích určení návratnosti jejich řešení, dost možná by čtvrtá připomínka Petra Rožka nemusela vzniknout. Rád bych dodal, že velmi konkrétní postřehy porotce Petra Rožka, ale i třeba Radka Nováka či Libora Švadlenky v minulosti přispěly k její lepší organizaci i systému hodnocení. Děkuji jim i všem ostatním, kteří oboru logistiky a jedné soutěži věnují a věnovali tolik svého času.)

Upřesnění: V tištěné verzi časopisu jsme mylně uvedli, že soutěžilo 27 řešení, ve skutečnosti jich bylo 28, jak správně uvádíme ve všech elektronických kanálech. Za chybu se omlouváme.

Související