Mezinárodní poskytovatel logistických služeb Dachser získal 80 procent akcií v joint venture Dachser & Fercam Italia. Společnost tím dokončila akvizici většinového podílu v divizích sběrné služby a kontraktní logistiky italské logistické společnosti Fercam.

Po přezkumu práva hospodářské soutěže a schválení Evropskou komisí v listopadu 2023 zahájila společnost Fercam proces vyčlenění dvou svých obchodních divizí – Distribuce a Logistika s téměř 1000 zaměstnanci a 43 pobočkami v Itálii – ze zbytku společnosti a vytvoření nezávislé organizace pro sběrnou službu a kontraktní logistiku v Itálii. Joint venture s názvem Dachser & Fercam Italia zahájil činnost na začátku letošního roku. Po přechodném období se společnost Dachser připojila k firmě 28. března 2024 a akvizice byla dokončena.

Kromě 20 procent akcií společného podniku si společnost Fercam plně ponechá divize Fercam Transport (vnitrostátní a mezinárodní silniční a železniční přepravy), Fercam Air & Ocean a Fercam Special Services (logistika specializovaná na umění, veletrhy a akce, stěhování a relokační služby, archivní služby a správa dokumentů) včetně všech mezinárodních dceřiných společností, a tyto jednotky se nestanou součástí nového společného podniku.

Související

„Dachser & Fercam Italia doplňuje naši evropskou síť pro přepravy a skladování průmyslového a spotřebního zboží,“ říká Burkhard Eling, CEO skupiny Dachser. „Tato akvizice posiluje naše odborné znalosti v oblasti poskytování služeb zákazníkům v celé Evropě s jednotnými standardy kvality a výkonnosti. Proto také budeme v Itálii investovat do logistických kapacit, digitalizace, opatření v oblasti klimatu a zejména do našich zdejších zaměstnanců.“

„Pokračování sběrné služby a kontraktní logistiky pod hlavičkou sítě Dachser je správným krokem k zajištění pozitivního vývoje a budoucího růstu v Itálii a Evropě,“ říká Hannes Baumgartner, managing director společnosti Fercam. „Důvěryhodná spolupráce, ze které jsme se těšili v uplynulých desetiletích, podtrhuje skutečnost, že obě rodinné společnosti, Fercam a Dachser, plánují dlouhodobě a sdílejí stejné hodnoty. To nám na všech úrovních usnadnilo vytvoření nové společnosti Dachser & Fercam Italia.“

Zahájení plné integrace do sítě Dachser

Společnosti Dachser a Fercam spojuje již 20 lety partnerství, v jehož rámci italská rodinná společnost se sídlem v Jižním Tyrolsku distribuovala sběrné zásilky průmyslového a spotřebního zboží z evropské sítě Dachser v Itálii a odpovídající zásilky z Itálie posílala do evropské sítě tohoto logistického providera. Nyní může začít plná integrace do systémů a procesů společnosti Dachser.

„Společnost Dachser & Fercam Italia má na italském trhu se sběrnou službou a kontraktní logistikou velmi dobrou pozici díky zkušenému manažerskému týmu v čele s generálním ředitelem Dr. Gianfrancem Brillantem, dobře vyškoleným a motivovaným zaměstnancům a moderním logistickým provozům a systémům,“ vysvětluje Alexander Tonn, COO Road Logistics skupiny Dachser, a říká: „Jako součást evropské a globální logistické sítě Dachseru má nyní tato společnost zcela nové možnosti pro růst exportu. To pro zaměstnance společnosti Dachser & Fercam Italia znamená jistotu a stabilitu. Zákazníci v Itálii a v celé Evropě budou zase díky integraci těžit z konzistentních a standardizovaných systémů.“

Související