Specialista na intralogistiku Still ve své technologii iGo spojuje širokou paletu automatizovaných řešení, která jsou přesně přizpůsobena konkrétním požadavkům zákazníků. Odpovídá tak na rostoucí poptávku po flexibilních řešeních pro dynamický a stále diferencovanější trh automatizace. Na letošním veletrhu LogiMat představil Still celé spektrum automatizace.

Žádný jiný tržní segment logistiky se nerozvíjí tak dynamicky jako automatizace. Možnosti, požadavky a podmínky ve firmách se rychle mění, což vyžaduje přizpůsobení stávajících systémů. O to důležitější jsou řešení na míru, která je možné flexibilně implementovat a adaptovat, nevyžadují náročnou údržbu ani servis a mohou růst spolu s požadavky firmy.

Komplexní automatizace Still iGo

Vedle rozšiřitelnosti ovlivňuje momentálně automatizaci v logistice rostoucí poptávka po jednoduchých a rychle implementovatelných řešeních, která zautomatizují jednotlivé logistické procesy. Díky tomu mohou automatizaci rychle zavést i firmy, které s ní dosud měly jen malé zkušenosti. Společnost Still nabízí komplexní řešení automatizace – iGo –, které umožňuje flexibilní a rozšiřitelnou automatizaci ve všech stupních.

Související

„Díky našemu flexibilnímu a modulárnímu softwaru se zákazníci nemusí rozhodovat dopředu, jak vysoký má být stupeň automatizace a v jakém rozsahu budou procesy integrovány,“ vysvětluje Florian Heydenreich, executive vice president sales & service Still EMEA. „Řešení Still iGo je totiž rozšiřitelné, s jednoduchým servisem a údržbou díky standardizovaným digitalizovaným komponentám a zahrnuje celou paletu automatizace, od jednoduchých řešení Plug and Play až po nadřazená systémová řešení.“

Aby bylo možné názorně představit celé spektrum možností, společnost Still na letošním odborném veletrhu prezentovala hned dva skutečné scénáře.

Automatizace Plug and Play

Se scénářem iGo easy – novým řešením Still na principu Plug and Play – se mohli návštěvníci veletrhu seznámit na příkladu vysokozdvižného vozíku EXV iGo, a to dokonce interaktivně. Během předváděcích akcí totiž mohli sami konfigurovat parametry automatizovaného vozíku, jako jsou trasy a předávací body. iGo easy je také snadno rozšiřitelný díky kompatibilitě se systémovým řešením Still iGo systems.

„Nekomplikované uvedení do provozu je pro mnoho zákazníků důležitým rozhodovacím kritériem při výběru vhodného systému automatizace,“ vysvětluje Florian Heydenreich. „Když se firma rozvíjí, rostou také její požadavky. Přechod z iGo easy na iGo systems je nekomplikovaný.“

Vysoce individualizované řešení

Jak může vypadat automatizace nadřazených logistických procesů se Still iGo systems, ukázal Still ve druhém scénáři. Ve veletržním stánku spolupracovala různá automatizovaná řešení a působivě předvedla vysokou variabilitu a možnou komplexnost automatizovaných skladových řešení od společnosti Still.

Související