Tři varianty úrovně přípravy (Linde Plus, Linde Super, Linde Ultra) nabízejí řešení pro různé stupně náročnosti provozu a umožňují také přizpůsobit konkrétní nabídku finanční situaci jednotlivých zákazníků. Linde Approved trucks pocházejí nejčastěji z pronájemních flotil skupiny Linde MH.

Po ukončení pronájmu procházejí vozíky kontrolou a opravami dle rozsahu, který je pro jednotlivé kategorie přípravy přesně stanoven. Pro opravy se používají výhradně originální náhradní díly firmy. Takto připravené vozíky splňují všechny bezpečnostní požadavky evropské legislativy v oboru manipulační techniky.

Použité vysokozdvižné vozíky jsou ideální alternativou v případech, kdy je možnost investovat do nákupu nové manipulační techniky limitována, nebo například tam, kde by využití nového stroje nebylo zcela efektivní. Zejména ale tehdy, když zákazník hledá kompromis mezi pořizovací cenou a užitnou hodnotou.

Související