Ve společnosti Linde Material Handling pracujete 22 let. Vzpomenete si na svůj první den ve firmě a na týdny, kdy jste se "rozkoukával"?

Ano, pamatuji si to velmi dobře. Nastoupil jsem na centrálu v Praze, do tehdejší společnosti Liftec Global, která byla dealerem pro značku vozíků Linde na českém trhu až do roku 2003.

Tehdejší nástup byl velmi odlišný od dnešních standardů, zejména v oblasti onboardingu a vybavení. První rok byl dokonce bez mobilního telefonu, PC a e-mailu.

Mám v Linde stále mnoho kolegů z doby, kdy jsem začínal, a dodnes s nimi spolupracuji. Rádi na ta léta vzpomínáme. Spolupráce byla v té době samozřejmě v mnohém odlišná, hlavně s ohledem na tehdejší velikost firmy. Nicméně jedno bylo společné i s dnešním fungováním Linde Material Handling − nadšení pro vozíky, pro nová řešení, pro značku.

David Čepek

U značky Linde působí od roku 1999, v roce 2003 se stal ředitelem servisu, později také prokuristou firmy. Za svého působení významným způsobem přispěl k úspěšnému budování týmu servisního oddělení a zavedl nové, inovativní přístupy práce, motivace a hodnocení servisního týmu. V roce 2017 vedl úspěšně projekt výstavby evropského Regionálního centra pro repase vozíků ve Velkých Bílovicích na Moravě. Od února 2019 působí David Čepek v pozici jednatele společnosti. Mezi jeho hlavní současné cíle patří další rozvoj služeb, podpora řešení pro zákazníky na míru prostřednictvím specializovaných poradců, zejména v oblasti intralogistiky, energy managementu a digitalizace služeb. Ve svém volném čase se věnuje hlavně rodině a sportu, zejména cross country cyklistice a lyžování.

Jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika David Čepek

Kolik měla tehdy česká pobočka Linde poboček a zaměstnanců? A jak je na tom nyní?

V roce 1999 nás bylo okolo 70 zaměstnanců, nyní má česká pobočka Linde Material Handling 370 zaměstnanců. Je to nárůst, který ukazuje kvalitu a stabilitu naší firmy, a jsem na to hrdý.

Jaké byly vaše první pracovní úkoly, než jste se v roce 2003 stal ředitelem servisu?

Nastoupil jsem jako pravá ruka tehdejšího ředitele servisu a měl jsem zodpovědnost za oblast nákupu a dodávky náhradních dílů s cílem zlepšování zákaznické spokojenosti.

Následně jsem v roce 2002 absolvoval šestiměsíční zahraniční pracovní stáž v britské Linde Material Handling UK, kde jsem nejprve pracoval v produktové podpoře distribučního centra náhradních dílů v Basingstoke, v Hampshire. Poté jsem získával cenné zkušenosti v jedné z poboček Linde Material Handling South East na okraji Londýna.

Přinesly vám tyto zkušenosti výhody, když jste jen o pár let později nastoupil do manažerské pozice?

Díky načerpaným zkušenostem jsem od roku 2002 nastartoval trvalý růst servisu v oblasti rozšiřování portfolia produktů a služeb s trvalým růstem počtu zaměstnanců, kteří jsou odpovědní za servis a poradenství u zákazníků.

Česká republika byla také první evropskou zemí, která zavedla takzvaný servisní marketing. V roce 2007 jsem o něm přednášel na světové konferenci servisních manažerů v německém Aschaffenburgu.

Byla v roce 1999 práce v Linde vaším prvním "velkým" místem po absolvování vysokoškolských studií? Zamířil jste do světa manipulační techniky plánovaně?

Ano, skutečně se jedná o mého prvního velkého zaměstnavatele, který mi trvale umožňuje získávat nové zkušenosti a pracovat v mezinárodních týmech.

Cestu k manipulační technice jsem nikterak neplánoval, ale když se naskytla možnost pohovoru u společnosti zastupující kvalitní prémiové produkty, neváhal jsem. Mám rád německé produkty, německou techniku kvůli její preciznosti a spolehlivosti.

Co přinesl vstup společnosti Linde do skupiny KION Group v roce 2006?

Založením skupiny KION Group a naším vstupem do ní jsme se posunuli mezi skutečně světové dodavatele v oblasti manipulace s materiálem. KION je jedním z největších dodavatelů průmyslových vozíků a komplexních řešení pro dodavatelské řetězce. Mezi jeho produkty a služby patří průmyslové vozíky, jako jsou například vysokozdvižné vozíky, skladové vozíky, automatizované technologie a SW řešení pro optimalizaci dodavatelských řetězců, včetně dalších souvisejících služeb. Naše řešení pomáhají zlepšovat materiálové toky, stejně tak jako toky informací ve výrobních závodech, skladech a distribučních centrech ve více než 100 zemích. Celkově spravujeme více než 6000 instalací skladových systémů a instalovali jsme více než 1,5 milionu našich vozíků.

Proměny manipulační techniky v čase

Práce na jednotlivých postech, které jste v Linde zastával a zastáváte, určitě prošla v průběhu let vývojem. Jak dalece se do nich promítla proměna světa související s čím dál širším uplatňováním digitálních technologií?

Digitalizace je v našem odvětví klíčová, je součástí dlouhodobé strategie Linde Material Handling a osobně na ni kladu velký důraz. Umíme naplnit očekávání našich zákazníků v oblastech digitální konektivity našich produktů s napojením na fleet management. Digitalizací služeb a s využitím různých aplikací snižujeme administrativní náročnost na straně klientů, a oni se tak mohou více soustředit na svůj hlavní byznys.

Všichni vidíme, že oblast digitalizace má obrovský potenciál. V Linde Material Handling proto vznikla pozice zabývající se digitálním poradenstvím, prostřednictvím kterého je možné například vzdáleně aktivovat některé další, třeba i nadstandardní funkce vozíků nebo například řešit požadavky zákazníků v oblasti správy flotil prostřednictvím aplikace Linde connect.

Před 20 lety si asi někdo jen těžko dokázal představit, jak dalece může být provoz manipulační techniky propojen i s dalšími systémy ve skladech…

Ano, konektivita je klíčový trend, proto součástí nabídky týmu intralogistiky Linde Material Handling Česká republika je i poradenství v oblasti napojení vozíků na skladové řízení prostřednictvím systémů WMS.

Za strategickou oblast pro následující období považuji robotické vozíky (AGV) a nastartování Průmyslu 4.0 v provozech našich zákazníků. Požadavky na tuto oblast rostou. Máme za sebou úspěšné instalace, a nyní dokonce upravujeme náš showroom na pobočce v Hradci Králové, kde budeme zákazníkům demonstrovat oblast robotiky a automatizace.

Existuje i další řada aplikací, které usnadňují organizaci skladových aktivit. Například Linde Truck Call App, pomocí které lze zadávat práci pro vozíky tak, aby provedly požadované skladové operace.

Daří se vám rozšiřovat portfolio zákazníků podle vašich představ?

Odpověď zní určitě ano! Obsáhlé produktové portfolio Linde Material Handling a partnerství s několika dalšími značkami, díky kterému jsme schopni zákazníkům v České republice dodávat i další speciální techniku, jako jsou například terénní, boční a čtyřcestné vozíky nebo třeba terminálové tahače, nám umožňuje rovnoměrné zastoupení v jednotlivých odvětvích. Počínaje oblastí automobilového průmyslu přes FMCG, retail k 3PL logistic a dalším.

Už dva roky jste ředitelem a jednatelem společnosti. To je velká odpovědnost. S čím jste za tu dobu spokojený a kde vnímáte rezervy?

Spokojený jsem především s novým nastavením organizační struktury v rámci Linde Material Handling Česká republika, díky které dochází v současné době k dalšímu zkvalitnění našich služeb. Vytvořili jsme tři regionální týmy (interně je nazýváme Matrix týmy), které v sobě integrují veškeré oblasti našich zákaznických aktivit, jako jsou prodej, servis, pronájem, intralogistika či prodej použité techniky, a jsou řízeny regionálními řediteli. Tuto organizační změnu jsem začal připravovat již pět měsíců po převzetí funkce a její plná implementace byla dokončena v lednu letošního roku.

Ani ne tak rezervy, jako spíš výzvy spatřuji v oblasti dalšího rozvoje intralogistiky, a to hlavně s ohledem na nové trendy a požadavky na integraci jednotlivých řešení robotiky a automatizace. Proto budeme dále rozvíjet stávající tým složený z projektového managementu, specialistů technické podpory a konzultantů s cílem poskytovat zákazníkům řešení na míru.

Koronavirus přinesl nové výzvy

Po roce vaší práce na této pozici přišla koronavirová krize. Jak se pandemie covidu-19 promítla do fungování společnosti?

S potěšením mohu konstatovat, že po celou dobu pandemie držíme svět manipulace a logistiky u zákazníků v pohybu a zajišťujeme tak jejich zdravý byznys.

Obchodní konzultace se částečně přenesly do digitální komunikace prostřednictvím aplikací MS Teams, Zoom, Skype a podobně.

Servisní aktivita pokračuje přímo v provozech u našich zákazníků.

Z naší strany jsme od začátku nic nepodceňovali. Okamžitě jsme přešli na digitální komunikaci jak interní, tak externí všude tam, kde to bylo možné. Naši servisní technici, jejichž nasazení v první linii si nesmírně vážíme, byli vybaveni od samého počátku nanorespirátory, dezinfekcemi a jinými ochrannými prostředky. Opatření pravidelně vyhodnocujeme a průběžně přijímáme další, adekvátní k dané epidemiologické situaci.

Pro naši komunikaci se zákazníky jsme přirozeně přešli na on-line platformy. Již loni na jaře, kdy jsme s velkou lítostí museli zrušit slavnostní představení nových vozíků českému trhu, jsme uspořádali první digitální konferenci. Jelikož se nové formy elektronických konferencí tehdy teprve rozjížděly, byl náš akční přístup velmi kladně hodnocen. Více než 200 zákazníků se tehdy zúčastnilo on-line a následně jsme zaznamenali ještě několik set zhlédnutí celého záznamu konference. I proto v letošním roce připravujeme další on-line eventy a těšíme se na zájem a následné přínosné diskuse.

Je škoda, že nám epidemiologická situace v loňském roce neumožnila uspořádat oslavy 30 let Linde Material Handling na trhu v České republice a museli jsme je přeložit do letošního roku.

Projevila se koronavirová krize také v poptávce po moderních technologiích v manipulační technice?

Ukázalo se, že zákazníci v České republice rychle vnímají nové trendy a technologie a velké procento jich upgraduje své standardy. Pokračuje tak trend automatizace a digitalizace, nasazení robotických vozíků, rozšiřuje se komunikace mezi vozíky, obsluhou a systémy pro řízení skladů WMS.

Dalším současným trendem je posilování bezpečnosti ve skladech. Jako jeden z příkladů bych uvedl rostoucí zájem o vybavení vozíků systémem aktivní ochrany osob Linde Safety Guard, díky kterému dochází při provozu manipulační techniky k zamezení nehod s následky poškození infrastruktury a zranění osob. Tento systém dokáže také ohlídat bezpečnou vzdálenost mezi pracovníky ve skladech a včas je varuje před vzájemným přiblížením, které by mohlo být nebezpečné z hlediska šíření covidu-19.

A jak pandemická situace ovlivnila výsledky firmy?

Minulý rok byl náročný i v našem odvětví. Po poklesu v prvních šesti měsících roku 2020 se příjem objednávek v segmentu průmyslových vozíků a služeb skupiny KION začal ve třetím čtvrtletí pomalu zotavovat, ale za sledované období byl jako celek stále meziročně ve výrazném poklesu. Naopak Segment Supply Chain Solutions skupiny KION se zaměřením na automatizovaná řešení byl schopen navázat na vysoké výkony předchozích čtvrtletí a ve třetím čtvrtletí roku 2020 opět došlo k navýšení objednávek pro skupinu poté, co získal nové významné projekty.

Jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika David Čepek
Jednatel a ředitel Linde Material Handling Česká republika David Čepek
Foto: Honza Mudra

Roste zájem o repase i pronájmy

Pro repase manipulační techniky vybudovala Linde na jižní Moravě ve Velkých Bílovicích významné centrum, které slouží i klientům ze Slovenska, Švýcarska či Rakouska. Rozsáhlý projekt jste sám řídil a centrum svůj provoz loni dále rozšířilo. Jaký je ve Velkých Bílovicích podíl zahraničních zákazníků?

Ano, tento projekt byl, a do jisté míry stále je, mou srdeční záležitostí. Moc rád vzpomínám na dobu příprav a realizaci nového centra a perfektní spolupráci s mými kolegy.

Centrum pro repase vozíků si díky pověstným českým šikovným rukám a nejmodernějším technologiím vydobylo skvělou pověst a například v roce 2021 je přibližně 70 procent kapacity alokováno pro zahraniční zákazníky ze stran Linde organizací a jejich dealerů.

Repase pro zahraničí zajišťujeme od roku 2015 a všechny procesy jsou nastaveny a celosvětově harmonizovány, takže ani poskytování služeb zemím mimo region EU nepředstavuje žádný problém.

Vozíky určené pro repasi pocházejí převážně z flotil krátkodobých a dlouhodobých pronájmů. Je o repasované stroje zájem i mezi klienty, kteří chtějí vozíky přímo zakoupit? O jaký typ repasovaných vozíků je největší zájem?

Repasované vozíky podle jednotného evropského standardu Linde Approved Trucks jsou důležitou součástí našeho portfolia a jejich prodej je rovnoměrně zastoupen jak v oblasti čelních protizávažových vozíků, tak skladových vozíků. Převážně se jedná o přímý prodej koncovým zákazníkům.

Klienti vnímají repasované vozíky Linde jako velmi spolehlivé a s garancí kvality. Nasazení těchto vozíků směřuje převážně do jednosměnných provozů. Výjimkou není ani zpětné nasazení na dlouhodobé podnájmy v rámci optimalizace nákladů.

Pokud se klient rozhodne svůj park modernizovat, odkoupíte od něj třeba starou techniku, i pokud nejde zrovna o značku Linde? Jak potom nakládáte se staršími vozíky jiných výrobců − prodáváte je dál?

Odkup použité techniky je dnes už standardem. Český zákazník chce partnera, který se postará o kompletní problematiku týkající se obměny, a této role se umíme zhostit. Na základě takového požadavku získáme informace o technických datech vozíků a jejich stavu. Pořídíme fotodokumentaci a s využitím detailních informací připravíme cenovou nabídku odkupu stávající manipulační techniky. Techniku cizích značek prodáváme dál, a to převážně do zahraničí. Vozíky Linde podle aktuálního stavu buď dále repasujeme, samozřejmě za předpokladu, že dojde ke splnění požadovaných standardů, nebo je prodáme či ekologicky zlikvidujeme.

Prochází pronájem manipulační techniky v průběhu roku významnějšími změnami?

To nelze zcela přesně rozlišit. Potřeby různých skupin zákazníků vznikají v závislosti na jejich aktuálních potřebách, ad hoc požadavcích či nutnosti vykrýt sezonní špičky. Jsou samozřejmě obory, jako například rychloobrátkové spotřební zboží − FMCG, kde se pronájmy před vánoční špičkou řeší již počátkem léta. I pro mnoho dalších firem je důležitý pronájem vozíků před koncem roku. Určitou sezonnost lze samozřejmě vysledovat také u nápojářských společností. Naší výhodou je, že máme výborné regionální pokrytí. Zápůjčku manipulační techniky umí vyřešit každá z našich šesti kamenných poboček, takže vozíky zbytečně mezi regiony nepřevážíme. Dokážeme být rychlí a díky kratším přepravním vzdálenostem jsme i šetrní k životnímu prostředí.

Na jak dlouhá časová období je možné si vaše vozíky pronajímat?

Tady jsme skutečně flexibilní. Umíme zařídit pronájem vozíku třeba i na jeden den. Naše krátkodobá pronájemní flotila je zákazníkům k dispozici na všech šesti pobočkách po celém Česku. Dlouhodobý pronájem je zpravidla nabízen od tří do pěti let a zákazníci ho s oblibou využívají.

Dobře promyšlené technologie

I motoristé vědí, že v autě musí hlídat intervaly výměny oleje, filtrů, provozní kapaliny a kontrolovat alespoň stav brzd a tlak v pneumatikách. Které jednoduché úkony by si měl zákazník sám hlídat v případě manipulační techniky?

Pro obsluhu vozíku je určitě dobré, že inteligence vozíků Linde stoupá, a vozíky jsou tak čím dál tím lépe chráněny před zanedbáním nebo pochybením obsluhy. Dnešní systémy pro sledování provozu vozíků, jako je Linde Connect, například běžně hlásí dosažení motohodin pro provozní údržbu, bezdrátově se přenášejí i chybové kódy a provádí diagnostika vozíků. Nicméně, základem bezpečného provozu manipulační techniky je platná kontrola bezpečnosti provozu zařízení (takzvaná technická kontrola) a pravidelná provozní údržba podle návodu výrobce.

Každý návod k obsluze vozíku dál definuje rozsah údržby a kontrol, které provádí obsluha stroje. V dnešní době se jedná zejména o kontrolu provozních náplní a kontrolu stavu jednotlivých částí vozíků, především vizuální kontrolu opotřebení pneumatik a vidlic a případná další poškození, která mohou ohrožovat bezpečný provoz vozíku nebo jeho přímého okolí.

Hovořili jsme s pracovníky ve skladech, kteří si pochvalovali jednoduché ovládání techniky z produkce Linde MH. Konkrétně zmiňovali pedály pro jízdu dopředu, dozadu a s brzdou uprostřed. Jakými způsoby si získáváte zpětnou vazbu od zákazníků? A jak s touto zpětnou vazbou dál pracujete?

My tomu způsobu ovládání říkáme zkráceně "dvoupedál". Máte pravdu, řidiči si jej pochvalují, protože pojezd vozíku vpřed a vzad, včetně brzdění, mohou ovládat nohama. Ruce tak mají zcela volné pro ovládání zdvihu, náklopu a dalších funkcí. Mimochodem, stroje lze nakonfigurovat i pro klasickou změnu směru pomocí přepínače, ale tuto možnost využívá naprosté minimum zákazníků.

Zpětnou vazbu od zákazníků pro řízení našich služeb získáváme prostřednictvím našich prodejních a servisních poradců a také cíleným dotazováním. Nejdůležitější a nejobjektivnější průzkum mezi zákazníky však provádí naše mateřská firma za pomoci externího call centra. Z něj se dozvíme opravdu nezávislý pohled na kvalitu všech našich služeb, ať se jedná o prodej nového vozíku, servis stroje, nebo jeho krátkodobé zapůjčení. To, co o nás zákazníci řeknou operátorovi zahraničního call centra, skutečně nemůžeme jakkoliv ovlivnit. Hodnotí se nejen kvalita služby, ale i kvalita komunikace se zákazníkem. Mě osobně velmi těší, že naše pobočka v České republice z těchto průzkumů vychází vždy mezi nejlepšími z celého světa.

Vědí klienti, jaké výhody mohou očekávat od využívání moderních technologií? Očekávají od vás v těchto věcech také poradenství?

Většinou záleží na klientovi a jeho zkušenostech. Je mnoho klientů, kteří jsou experty ve svých oborech. Jako profesionálové proto ocení naše odborné poradce pro moderní technologie. Ti jsou klíčovou součástí našeho týmu a jejich přínos hodnotí zákazníci pozitivně.

Jedná se například o poradce pro bezpečný provoz a manipulaci, který na základě mezinárodního standardu metodiky Safety Scan navrhuje opatření ke zvýšení bezpečnosti provozů. Nebo o poradce energy managementu, který navrhne vhodné typy pohonu v závislosti na požadovaném nasazení a dostupné infrastruktuře včetně výpočtu návratnosti investice.

Před několika lety jste s francouzskou společností Balyo zahájili spolupráci na vývoji automatických vozíků, jejímž výsledkem je řada Matic. Zároveň jste začali u klientů připravovat řadu logistických studií pro jejich nasazení. Připravujete rovněž v Česku v tomto směru nějaký zajímavý projekt?

Linde má k dispozici kompletní portfolio robotických AGV vozíků obsahující produkty pro nejdůležitější oblasti manipulace. Jedná se o skladové vozíky, tahače, retraky a systémové vozíky pro úzké uličky s vysokou výškou pro zakládání palet.

S ohledem na rostoucí požadavky je v České republice vytvořen takzvaný multidisciplinární tým, který se této komplexní problematice věnuje. Aktuálně například dokončujeme instalaci zajímavého projektu, kde v rámci jednoho skladu bude provoz jednoho AGV systémového vozíku K-Matic, který spolupracuje s vysokozdvižným skladovým vozíkem L-Matic a je napojen na WMS.

Pro vozíky Linde se spalovacím motorem je charakteristický hydrostatický přenos výkonu pro pohon. Jak se to odráží v jízdních a mechanických vlastnostech vozíků a v náročnosti či jednoduchosti servisních úkonů?

Pokud jde o vozíky se spalovacím motorem, tedy s pohonem na naftu, LPG, CNG, tak hydrostat přináší naprosto jemný a přesný pojezd vozíku s nákladem i bez něj. Hydrostatický přenos výkonu je spolehlivý a bezporuchový a nemá žádné speciální nároky na údržbu. Tento pohon vydrží bez problémů celou životnost vozíku a v ČR nejsou výjimkou stroje s nájezdem více než 60 tisíc motohodin.

Komplexní péče o manipulační techniku

Jakým způsobem Linde zajišťuje skladování a regeneraci použitých olověných a lithium-iontových baterií?

Tento proces zajišťují dvě bateriová regenerační centra, která jsou umístěna v Praze a ve Velkých Bílovicích. Zde probíhá jak samotné skladování, tak regenerace olověných baterií. Případnou likvidaci zajišťujeme prostřednictvím specializované firmy s celorepublikovou působností.

Nejen vozíky, ale i regálové systémy vyžadují pravidelné revize, případně i opravy. Týká se i jich poprodejní servis?

Na tuto část poprodejního servisu u nás v Linde samozřejmě nezapomínáme. V rámci pravidelných revizí se kontroluje stav jednotlivých částí regálových řešení, a pokud jsou identifikovány vadné či jinak poškozené části, provede se jejich výměna. Pravidelné revize regálových řešení poskytujeme prostřednictvím kmenových zaměstnanců tak, aby měl zákazník zajištěnou komplexní službu od jednoho dodavatele.

Jakými prostředky pomáháte klientům snižovat náklady na spotřebované pohonné hmoty a energie?

K tomu slouží dva základní způsoby. V první řadě prostřednictvím fleet managementu Linde connect, a to v rámci optimalizace využití vozíků. A také, jak jsem již zmiňoval, prostřednictvím detailní analýzy stávajícího provozu, kterou provádí náš poradce pro energy management.

Linde MH vyrábí vozíky v několika zemích. Kde všude najdeme továrny této značky?

My jsme v České republice hrdí na to, že se u nás ve výrobním závodě KION Stříbro vyrábějí retraky a také v Šenově u Nového Jičína vyrábějí těžké vozíky až do 18 tun. Čelní vozíky se vyrábějí v německém Aschaffenburgu, VNA vozíky v německém Reutlingenu.

V Polsku je před dokončením nový výrobní závod ve městě Kolbaskowo, kde se od letošního roku budou vyrábět čelní vozíky s nosností do 3,5 tuny.

V České republice se ale vyrábějí nejenom vozíky. Ve výrobním závodě v Ostrově u Stříbra náš koncernový partner Dematic vyrábí dopravníkové a Multishuttle ­systémy.

Patříte ve firmě mezi služebně nejstarší zaměstnance. Znáte tedy provoz společnosti dokonale. Dochází k situacím, kdy si říkáte, že musíte být ostražitý, abyste nečelil syndromu "provozní slepoty"?

Když o vaší otázce přemýšlím, věřím, že k tomu zatím nedochází. Mám kolem sebe skvělé kolegy, všichni pracujeme jako jeden tým a máme tři společné cíle: řídit firmu s péčí řádného hospodáře, zvyšovat spokojenost našich zákazníků a být dobrým zaměstnavatelem. Já sám se o pracovní podmínky našich zaměstnanců velmi zajímám. Setkávám se s našimi regionálními týmy, specialisty a s dalšími zaměstnanci. Díky tomu získávám jejich zpětnou vazbu a mnoho inspirace, která vede ke vzniku dalších a dalších projektů.

Jak ve vrcholné manažerské pozici hospodaříte s časem? Na stránkách společnosti píšete, že vás naplňuje rodina a sport, který dává svobodu i adrenalin. Toho si ale užijete asi i v práci. Které situace patří mezi ty náročnější?

Čas je můj největší nepřítel a je ho málo. Rozdělit ho mezi práci, rodinu a sport je pro mě sice složité, ale řešitelné. Například nyní v zimním období díky blízkosti Krušných hor pravidelně vyrážím ve večerních hodinách s čelovkou na běžky. Bez sportu se neobejdu, pomáhá mi řešit náročné pracovní situace. A rodina, která je pro mě nesmírně důležitá, mi dává prostor se realizovat, za což jí jsem nesmírně vděčný.

Související