Velmi často se stává, že se nezbytné léčivé přípravky zkazí anebo se nedostanou k těm, kteří je naléhavě potřebují. Nové partnerství se tomu snaží zabránit. Nadace UPS dala na podporu spuštění této iniciativy ve Rwandě 800 tisíc dolarů.

„Partnerství veřejného a soukromého sektoru je klíčové pro řešení mnoha celosvětových problémů, každý partner k němu přispívá svou odborností,“ uvedl Eudardo Martinez, prezident Nadace UPS a vrchní ředitel UPS pro oblast diverzity a inkluze.

Drony Zipline, které denně zajistí přepravu až 150 zásilek krve do 21 transfuzních stanic v západní části Rwandy, chce vláda této země začít používat ještě v letos. Podle Celosvětové zdravotnické organizace má Afrika nejvyšší úmrtnost matek na poporodní krvácení ve světě, dostupnost krevních transfuzí je proto pro ženy na tomto kontinentu klíčová.

Zatímco domácí síť bezpilotních letadel ve Rwandě je zaměřena primárně na dodávky krve, podle plánu se má iniciativa rozšířit o očkovací látky, léky na HIV/AIDS, malárii, tuberkulózu a mnoho dalších nepostradatelných léčiv.

„Nemožnost přepravit léky k těm, kteří je naléhavě potřebují, je každý rok příčinou milionů úmrtí, kterým lze předejít. To chce uzavřené partnerství jednou provždy eliminovat,“ uvedl generální ředitel společnosti Zipline Keller Rinaudo.

Související