Po oficiálním zahajovacím ceremoniálu se rozebíhají rozsáhlé stavební a instalační práce na nové části Centra pro repase vozíků ve Velkých Bílovicích, které zvýší kapacitu až na 6000 vozíků ročně. Práce budou dokončeny do července 2025.

Centrum pro repase vysokozdvižných vozíků a další manipulační techniky bylo založeno v roce 2017 a v současnosti se v něm provádějí repase vozíků značek Linde a Still, které náležejí do skupiny Kion Group. Většina vozíků se sem dostává z flotil krátkodobého a dlouhodobého pronájmu, což přináší tu výhodu, že na vozících byl prováděn servis přímo výrobcem, s používáním originálních náhradních dílů.

„Poptávka po kvalitních repasovaných vozících stále roste,“ říká David Čepek, viceprezident Kion Group pro segment průmyslových vozíků a služeb pro Českou republiku. „Po rozšíření centra pro repase budeme moci ještě lépe vycházet vstříc požadavkům našich zákazníků, nová kapacita nám umožní dále zkracovat dodací lhůty.“

Související

Nový layout, industrializace

„Nerozšiřujeme pouze plochu centra výstavbou nové haly, ale současně měníme i naše procesy,“ upozorňuje Edwin van Asselt, director truck refurbishment operations, a dále vysvětluje změny, které nastaly v centru pro repase. „Například demontáž a montáž vozíků se nyní provádí na jednom pracovišti. To se změní s novou industrializací závodu. Budou zde samostatná pracoviště pro demontáž a dále pracovní linka, na které vozíky a jejich jednotlivé díly projdou procesem repase a následně zamíří na montážní linku, kde budou všechny repasované díly s vozíkem znovu zkompletovány. To všechny procesy v tom nejlepším smyslu industrializuje a zaručí standard vysoké kvality, krátké dodací termíny a optimalizaci nákladů.“

Výhody také pro zaměstnance

Práce v budoucím nejmodernějším prostředí špičkového závodu bude znamenat řadu výhod pro stávající i nové zaměstnance. Josef Slimáček, ředitel centra pro repase k tomu uvádí, že pro budoucí provoz tohoto závodu na jižní Moravě bude vytvořeno přibližně 70 nových pracovních míst.

Zaměřeno na udržitelnost

Skupina Kion si stanovila dlouhodobý klimatický cíl dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci. Rozšíření centra pro repase a jeho využití pro značky Kion Group přispěje k plnění těchto cílů.

„V souvislosti s rozšířením centra máme příležitost dát ještě více vozíkům Linde a Still druhý nebo dokonce třetí život,“ dodává Bernd Roth, senior director truck refurbishment operations. „Tento přístup významně napomáhá plnění našich cílů v oblasti udržitelnosti.“

Související