Digitální dvojče je virtuální obraz hmotného objektu, který sleduje a napodobuje fyzický stav i chování příslušného předmětu. Digitální kopie je nepřetržitě spojena s hmotným předmětem či předměty a její automatické aktualizace reagují na změny v reálném světě. Digitální dvojčata produktů, strojů i celých firemních „ekosystémů“ mohou odhalit minulé skutečnosti, optimalizovat současný stav a dokonce i předvídat budoucí výkony.

Digitální dvojčata by mohla v logistice nalézt rozmanitá uplatnění v rámci celého řetězce tvorby přidané hodnoty, včetně řízení kontejnerových flotil, monitoringu zásilek nebo plánování logistických systémů. Například senzory internetu věcí na jednotlivých kontejnerech ukazují jejich polohu a zaznamenávají případná poškození nebo kontaminaci. Tato data jsou přenášena do digitálního dvojčete kontejnerové sítě, které pomocí strojového učení zajišťuje maximálně efektivní používání kontejnerů. Digitální dvojčata lze využívat nejen pro jednotlivá aktiva, ale i pro celé sítě a „ekosystémy“, jako jsou sklady nebo dokonce dodavatelské řetězce.

„Podle prognóz poroste trh s digitálními dvojčaty o více než 38 procent ročně a do roku 2025 jeho objem překoná hranici 26 miliard dolarů,“ říká Matthias Heutger, viceprezident a globální ředitel pro inovace a obchodní rozvoj ve společnosti DHL. „Digitální dvojčata změní tradiční dodavatelské řetězce a nabídnou řadu možností pro rozhodování a spolupráci na základě dat, zefektivňování podnikových procesů a realizaci nových obchodních modelů."

Zpráva zmiňuje výzvy spojené s implementací digitálních dvojčat, jako jsou obavy o počítačovou bezpečnost. Zároveň však zdůrazňuje, že obchodní případy využití digitálních dvojčat získávají na atraktivitě. Spolehlivost příslušných technologií se zvyšuje a jejich ceny klesají. Pro společnosti v mnoha odvětvích proto budou digitální dvojčata nedocenitelným pomocníkem pro řízení komplexních systémů.

Zpráva o trendech Digitální dvojčata v logistice – Pohled společnosti DHL na vliv digitálních dvojčat na logistiku je k dispozici k bezplatnému stažení na internetové adrese http://logistics.dhl/digitaltwins.

Podrobnější informace o technologii digitálních dvojčat a možnostech jejich nasazení naleznete v novém vydání časopisu Logistika, které vychází příští týden.

Související