Současná pandemie koronaviru postihuje globální ekonomiku a v různé míře dopadá i na jednotlivé sektory realitního trhu. Podle aktuální průzkumu poradenské firmy Savills by však i v nadcházejícím prostředí nízkých úrokových sazeb měly nemovitosti v České republice nabízet vysoké výnosy.

Poradci firmy vypracovali předběžné komentáře k současným a možným budoucím dopadům této krize na místní trh s nemovitostmi. Některé z klíčových komentářů a prognóz zahrnují následující oblasti:

Výrobní sektor – Poučení ze současné situace a koronavirové epidemie by mohlo urychlit zavádění automatizace do odvětví výroby, což by snížilo závislost tohoto sektoru na pracovní síle. V nadcházejících letech může také dojít k částečnému návratu výrobních provozů do Evropy.

Logistika – Zvýšená míra nakupování po internetu vyvíjí tlak na distribuční síť i na kapacity doručování zboží cílovému zákazníkovi (tzv. last-mile deliveries). Pokud bude zvýšený zájem o online nakupování přetrvávat i po této krizi, poskytovatelé e-commerce se zaměří na rozšíření svých skladovacích kapacit, čímž posílí nájemní aktivitu na trhu průmyslových nemovitostí.

Maloobchod – Vynucené online nakupování by mohlo urychlit dlouhodobý posun v chování směrem k e-commerce. Objevují se také zvýšené investice do maloobchodních internetových platforem. Po krizi se očekává, že majitelé obchodních prostor budou věnovat větší pozornost finančnímu zdraví nájemců.

Kanceláře – Stavební práce se mohou zpomalit v důsledku krátkodobého poklesu pracovních sil a kvůli nutnosti dodržovat odstup mezi lidmi. Některé z nově plánovaných projektů budou odloženy nebo pozastaveny a očekává se, že se pronajímatelé zaměří na prodlužování nájemních závazků, aby zajistili nájemce pro své budovy a stabilizovali cash flow. Předpokládá se, že výše nájemného zůstane při nejlepším stabilní, přičemž v dohledné ani střednědobé budoucnosti rozhodně nedojde k jeho růstu.

V oblasti investic je zřejmé, že dochází k prudkému poklesu aktivity investorů. Přestože se očekává, že aktivita vzroste ve druhé polovině roku, celkové roční objemy investic budou nižší a nedosáhnou předpokládaných objemů. Do budoucna budou investoři věnovat více pozornosti ověřování kredibility nájemců a jejich důkladné analýze, a to ve všech realitních sektorech. Velká část investičních transakcí se přesune do roku 2021.

„V současné době je aktivita v oblasti pronájmů a investic ve většině sektorech komerčních nemovitostí v České republice téměř na mrtvém bodě,“ říká Lenka Oleksiaková ze Savills ČR a SR.

Související