Bezdotyková světelná mříž společnosti Hörmann hlídá zavírací rovinu vrat až do výšky 2500 mm, další jištění například v podobě světelné závory je tedy nadbytečné. Díky tomu, že je mříž zabudovaná přímo do zárubně, je zabráněno jejímu poškození při najíždění. Riziko zranění lidí či poškození nákladu snižuje několik bezpečnostních zařízení. Měkký podlahový profil, jenž je umístěný na spodní liště vrat, je ve svislém směru mimořádně ohebný, a proto takřka vylučuje ohrožení v podobě rychle se zavírajících vrat.

Nově je v tomto profilu zabudovaný spínač, který při vypadnutí profilu z vodicí kolejnice vyšle signál do řídicí jednotky, a vrata se okamžitě zastaví. Spínač na rozdíl od běžných zařízení, jež fungují na principu infračerveného přenosu signálu či přenosu spirálovým kabelem, pracuje s rádiovým signálem. Tím se sníží riziko poškození při stržení kabelu nebo při znečištění přijímače či vysílače.

Související