Podstata žádosti o předběžné opatření spočívá v nároku Portland Trust, aby IREM respektoval a dodržoval své závazky vyplývající z nájemní smlouvy. Konkrétně se jedná o povinnost udržovat pronajatý majetek v dobrém stavu a opravit škody způsobené dvacetiletým užíváním majetku, a to včetně povinnosti vyčistit půdu kontaminovanou v důsledku činnosti firmy, jak určují české zákony.

IREM působil na pozemku patřícímu společnosti Portland Trust od roku 1992 a po vypršení nájemní smlouvy, ke kterému dojde 31. prosince letošního roku, se odsud bude stěhovat do průmyslové zóny v Ovčárech.

Aby Ingersoll mohl přesunout výrobu z centrální části města do Ovčár a pokračovat ve výrobě, však potřebuje od krajského úřadu změnu integrovaného povolení. To úřady vyžadují u zařízení, u nichž existuje vysoké riziko negativního vlivu na životní prostředí.

Nezávislý průzkum

IREM údajně několikrát znemožnil přístup společnosti Portland Trust na její pozemek i do budov, kde chtěla zahájit nezávislý environmentální výzkum, který by zjistil, zda jsou dodržovány zákonem stanovené zdravotní a bezpečnostní normy. V důsledku toho Portland Trust požádala Okresní soud o předběžné opatření, které by společnosti umožnilo přístup na její pozemek, kde by mohla zahájit šetření míry kontaminace transparentním způsobem.

„Portland Trust nemůže pochopit odmítnutí IREM jednat v souladu s českými zákony a v souladu s jeho vlastními ekologickými předpisy,“ uvedl Tim Duffill, ředitel Portland Trust. „Vlastníme pozemek a budovy, které měla společnost IREM v pronájmu, a ještě před jejím odchodem musíme zjistit rozsah škod, ke kterým došlo v důsledku její činnosti od roku 1992.“

Podle něj vydala v prosinci 2012 IREM zprávu, jež jasně prokazovala kontaminaci pozemku a také to, že se míra jeho znečištění zvýšila během pronájmu IREM. „Následně jsme v dubnu roku 2013 zadali revizi této zprávy, která kontaminaci potvrdila a upozornila na to, že je zpráva IREM nekompletní a nepokrývá všechny části objektu. K objasnění celé situace jsme se s IREM dohodli na vytvoření nezávislé zprávy, na jejímž základě bychom se v souladu s českým právním řádem řídili heslem ‚znečišťovatel platí‘. Bohužel společnost IREM nám ani nezávislým environmentálním auditorům neumožnila přístup na náš pozemek,“ řekl Tim Duffill.

Společnost Ingersoll na telefonické a e-mailové dotazy HN neodpověděla. Mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje Markéta Vítková uvedla, že změna integrovaného povolení pro společnost Ingersoll běží. „Informaci o tom, zda bude rozhodnutí vydáno a co bylo předloženo za podklady k rozhodnutí, poskytovat veřejnosti nelze," sdělila Vítková.

Portland Trust během příštího roku plánuje transformaci průmyslové zóny Zengrova na moderní závod určený k lehké výrobě, kde má vzniknout více než 100 pracovních míst, a chce zde investovat více než 30 mil. korun. Dokud však nebude soudní spor s IREM vyřešen a znečištění odstraněno, budou veškeré investice a rozvoj odloženy na neurčito.

Související