Spolupráce bude zahrnovat vypracování studií, propagaci, výměnu informací, zavedení předpisů a infrastruktury pro plnění LNG. Dohoda je součástí projektu LNG Masterplan, který nastartoval rotterdamský přístav a logistická asociace Pro Danube.

Projekt, do kterého už se zapojilo víc než 50 firem, usiluje o společný postup při zavádění zkapalněného zemního plynu na koridoru Rýn – Mohan – Dunaj, který patří do transevropské dopravní sítě (TEN-T).

Evropský parlament nedávno schválil nová pravidla pro rozvoj infrastruktury pro alternativní paliva. Směrnice EU kromě jiného nařizuje, v jakém rozestupu mají být rozmístěny plnicí stanice na zemní plyn. Síť LNG stanic pro lodě v námořních přístavech TEN-T by měla být hotová do roku 2025 a do roku 2030 pak v hlavních vnitrozemských přístavech.

Evropské přístavy už některé aktivity vyvíjejí, například v Antverpách dva roky funguje mobilní plnicí stanice LNG a nyní belgický přístav plánuje speciální terminál, jehož výstavbu bude částečně financovat EU.

Navíc v oblasti Baltského a Severního moře vznikne příští rok speciální zóna, v níž budou platit přísné limity pro emise z lodních paliv, která nyní obsahují vysoký podíl síry. Pohon na zemní plyn je jednou z alternativ, jak můžou lodě pravidla splnit.

Související