Působnost Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) se zřejmě rozšíří. Novelu zákona o SFDI ve středu schválila vláda, informoval mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Nově by tak mohl fond rozdělovat peníze na stavbu a údržbu překladišť zboží z železnice na ostatní druhy dopravy, údržbu vodních cest a na opravy místních komunikací v místech, kde kříží významné silnice nebo železniční trať. Předlohu ještě musí schválit parlament a podepsat prezident.

V novele navrhlo ministerstvo dopravy také navýšit množství peněz, které fond pravidelně rozděluje, a to více než o 3,2 miliardy korun. V letošním roce SFDI hospodaří s částkou 94,4 miliardy korun včetně dotací z EU.

Největší částka z výše uvedeného balíku 3,2 miliardy korun, celkem 1,3 miliardy korun, má připadnout na železnice. To souvisí s možností rozšířit množství investičních akcí, které je možné financovat ze zdrojů EU. Podobně jako i u ostatních bodů by většina těchto peněz měla pocházet z evropských dotací, konkrétně z Operačního programu doprava pro období 2014 až 2020 a fondu CEF, uvedlo v důvodové zprávě ministerstvo dopravy.

Zhruba půl miliardy korun ročně má rovněž připadnout na podporu výstavby a údržby takzvaných multimodálních překladišť, která umožňují jednodušší překládání zboží mezi kamionovou, železniční a lodní dopravou. O možnost financování těchto terminálů z peněz SFDI se snaží ministerstvo dopravy dlouhodobě. V roce 2011 například prosazovalo podporu dokončení veřejného logistického centra v Lovosicích.

Dalších 150 milionů korun ročně má z prostředků fondu připadnout na nákup strojů potřebných pro opravy a stavby silnic a dálnic, železničních tratí nebo vodních cest. Dvousetmilionová jednorázová dotace pak má sloužit k obnově budov a dalšího zařízení českých přístavů v Hamburku. To souvisí s plánem ministerstva na návrat lodí do v současnosti zchátralé trojice přístavů, které Česko buď koupilo, nebo je má ve správě na 99 let v rámci versailleské dohody.

Související