„Důvodem zavedení těchto přísnějších opatření jsou neustálé záchyty škodlivých organismů v dováženém dřevěném obalovém materiálu. Kontroly budou prováděny namátkově na základě průběžně vyhodnocovaného fytosanitárního rizika u jednotlivých komodit,“ uvedl ústav.

Prevencí nákazy je vhodné ošetření dřeva a dřevěných výrobků. Dřevěný obalový materiál využívaný k vývozu zboží je již několik let regulován mezinárodním standardem, který stanovuje požadavky na ošetřování dřevěného materiálu proti škodlivým organismům a na jeho označování mezinárodní značkou IPPC.

Na řádné ošetření a označení palet a dřevěných obalů musí dbát i vývozci. Přísné kontroly se provádějí například při vstupu zboží do Spojených států, kde jsou dřevěné výrobky předmětem přísné kontroly.

Související