Logistické společnosti se všude na světě potýkají při doručování s nepřesnými údaji o místě nakládky či vykládky zboží. Velké areály jako jsou třeba továrny, sklady nebo místa konání různých akcí, veletrhů a podobně mají často několik vjezdů. Vznikají nejednoznačnosti, které řidičům i jejich firmám znesnadňují doručování. Unikátní adresa ze tří slov umožňuje přesně určit jakékoli místo na zemi a může řidičům i příjemcům zásilek pomoci při řešení nejasností ohledně místa určení.

„Z nedávné německé studie vyšlo najevo, že 73 procent zásilek má problémy s nalezením správné adresy. A ve více než čtvrtině případů musí řidiči zjišťovat dodatečné informace nutné k tomu, aby mohli najít správné místo pro doručení. What3words tento problém řeší pro obě strany,“ uvedl Clare Jones z what3words.

Nová technologie používá k označení čtverců spojení tří slov. Systém existuje v různých jazycích, i v češtině. Podle Wikipedie je například určitý čtverec u Petřínské rozhledny v Praze v české verzi označen trojicí slov oplatit.kuchyně.výhodný, v anglické verzi winner.crown.shopping a v německé verzi reguliert.vorbildlich.erste.

What3words je k dispozici i ve formě mobilní aplikace pro Android a iOS a nabízí API rozhraní pro obousměrnou konverzi kódu what3words na mapové souřadnice.

DB Schenker spolupracuje s britskou firmou již dva roky a tuto technologii nyní integroval do svého portálu eSchenker.

Související