„Výstavba probíhala nad očekávání rychle. Po zhruba dvou letech od zahájení prací v terénu je síť Sigfoxu v ČR kompletně vybudována,“ podotkl Soukal.

Technologickým partnerem Sigfoxu na budování a správě IoT sítě je společnost T-Mobile, která poskytuje svoji infrastrukturu pro umístění základnových stanic. Tato zařízení zajišťují datový přenos mezi koncovým uživatelem a centrálním spojovacím systémem. Sigfox má v Česku 320 aktivních vysílačů, kterými jen v červenci proteklo 25 806 482 zpráv.

Francouzská technologická firma Sigfox působí v 60 zemích. Její IoT síť nyní pokrývá větší polovinu Evropy, části USA a Latinské Ameriky. Je schopna přenášet data v nízké šířce pásma (868 MHz) s cílem optimalizovat spotřebu energie. Její programátorské rozhraní umožňuje nad daty postavit aplikace či je integrovat do podnikových systémů v řádu hodin či dnů. Chytrá zařízení, věci a senzory napojená na Sigfox nepotřebují ke svému provozu elektřinu, ale vystačí s baterií. Její životnost je pět až 15 let.

Síť v Evropě v současnosti využívají běžně soukromé firmy, ale i města a další orgány státní správy. Běží na ní stovky aplikací, jako jsou třeba automatické odečty vody, elektřiny, plynu, parkovací senzory, tzv. průmysl 4.0, chytrá města, zabezpečovací zařízení, logistika, sledování teplot při transportu a uskladnění, péče o seniory nebo měření srážek a průtoků na záplavových tocích.
Konkurenční sítě internetu věcí mají v České republice Vodafone nebo České Radiokomunikace.

Související