Strategie společenské odpovědnosti (CSR), kterou společnost FM Logistic představila v roce 2018 a která je jádrem jejího projektu Supply Change, byla oceněna v kategorii Logistics and Transport Service Provider na Top Logistics Europe CSR Awards 2023. Cena byla udělena za proaktivní plán, který vedení skupiny přijalo a jehož cílem je péče o zaměstnance společnosti, snížení dopadů na životní prostředí a snaha vybudovat společně s klienty udržitelný dodavatelský řetězec. FM Logistic díky této strategii během pěti let úspěšně zrealizovala řadu projektů, které mají přímý dopad na její obchodní aktivity, na uhlíkovou stopu jejích klientů a na celou společnost. Cílem společnosti FM Logistic je dále budovat udržitelnější logistický ekosystém, a proto rozšiřuje oddělení, které má na starost udržitelnost a kvalitu, zdraví, bezpečnost a životní prostředí (Sustainability and QHSE).

Vítězná strategie

Tato ambiciózní a inovativní strategie byla představena na akci Top Logistics Europe CSR Awards 2023, která proběhla 28. června, a společnost si za ni odnesla cenu v kategorii Logistics and Transport Service Provider. Na akci pořádané ve spolupráci s organizací Sprint Project a mediální platformou Supply Chain Village se sešly osobnosti s rozhodovací pravomocí v oblasti logistiky a dodavatelských řetězců. Cena se uděluje za nejlepší praktická opatření a strategie CSR ve třech kategoriích. Společnost FM Logistic se v rámci svých strategií zaměřených na životní prostředí soustředí na tři hlavní oblasti – péči o zaměstnance, dosažení uhlíkové neutrality a zvýšení udržitelnosti dodavatelských řetězců.

Související

„Z této ceny máme velikou radost, chápeme ji jako ocenění práce našich týmů při plánování CSR strategie skupiny a hlavně za její realizaci. Své závazky vždy realizujeme rychle a efektivně. Pevně věříme, že v oblasti logistiky je nutné jednat společně a že udržitelného rozvoje v logistice je možné dosáhnout pouze vzájemnou spoluprací při řešení společenských a environmentálních problémů,“ říká Yannick Buisson, managing director pro Francii, Španělsko a střední Evropu ve společnosti FM Logistic, který cenu přebíral.

Plán do roku 2030: zásadní role strategie Supply Change

Strategie, kterou společnost představila v roce 2018 a významně rozšířila v roce 2023, se plně soustředí na zákazníka, a to v době, kdy se dramaticky mění spotřebitelské vzorce chování. Díky této strategii byla v průběhu pěti let skupina schopna zrealizovat velké množství projektů, které mají přímý dopad na obchodní aktivity společnosti. Společnost, která se podle metodiky EcoVadis řadí mezi jedno procento nejvýznamnějších logistických firem, má komplexní plán, jak omezit každodenní tlak, jemuž jsou zaměstnanci vystaveni (125 ergoskeletonů pro zaměstnance, 1600 školení v oblasti zdraví a bezpečnosti při práci ve virtuální realitě, 11 firem podporujících zaměstnávání osob s postižením), jak zlepšit ekologický design logistických platforem a optimalizovat spotřebu energie tak, aby logistická centra fungovala s co nejnižší energetickou náročností (16 skladů získalo certifikáty LEED nebo HQE za implementaci vysokých environmentálních standardů; ve Francii společnost v absolutních hodnotách dosáhla 41procentní snížení emisí oxidu uhličitého a 25procentní snížení spotřeby energie).

Strategie skupiny je součástí plánu společnosti FM Logistic zaměřeného na pomoc klientům při tvorbě cestovní mapy vedoucí ke snížení dopadu spotřebitelských řetězců. Plán slaví úspěchy – 81 procent klientů se domnívá, že díky němu došlo ke zlepšení jejich vlastní strategie CSR.

Společnost FM Logistic chce splnit své cíle v oblasti udržitelné logistiky také pomocí nové organizační strategie – Pénélope Laigo, bývalá ředitelka Sustainability a QHSE ve Francii, byla nově jmenována na pozici ředitelky Group Sustainability & QHSE. Na její původní pozici ředitelky Sustainability a QHSE ve FM Logistic France ji nahradila Audrey Thum, která je také členkou výkonného výboru ve Francii.

„Během svého pětiletého působení ve společnosti FM Logistic jsem se podílela na projektu dosažení uhlíkové neutrality do roku 2030. Jsem moc ráda, že mohu i nadále prostřednictvím svých schopností a znalostí skupině pomáhat v dosahování jejích ambiciózních cílů. Už nyní jsou naše výsledky ve Francii i celosvětově skvělé. Pevně věřím, že další rozvoj našich iniciativ nám umožní dosáhnout trvalé změny v dodavatelských řetězcích,“ říká Pénélope Laigo.

„V roce 2023 jsme revidovali naši strategii CSR a doplnili jsme nové cíle, kterých chceme dosáhnout do roku 2030. Naše strategie, v jejímž centru je péče o zaměstnance, dopad na životní prostředí a potřeby našich klientů, je tak ještě ambicióznější,“ dodává Yannick Buisson.

Související