GEFCO zastává praktický přístup ke svým železničním tokům
Od 11. prosince se společnost GEFCO spoléhala na tři soukromé železniční dopravce pro přepravu automobilů do destinací ve Francii a dalších evropských zemích. Pro přepravu automobilů používá z 25% železniční dopravu, což je více než evropský průměr, který činní 17%, a proto se GEFCO rozhodlo vybudovat vlastní železniční dopravní systém.

V červenci 2010 si společnost GEFCO nechala zpracovat nabídky na bázi line-by-line a vybrala železniční provozovatele podle kritérií ekonomického a regionálního pokrytí tak, aby spojila služby provozovatelů v každé geografické oblasti. Pro pokrytí střední a východní Francie byla zvolena společnost Euro Cargo Rail, dceřiná společnost DB Schenker Rail, pro jižní Francii společnost Europorte France, dceřiná společnosti Eurotunnel a pro severní a západní regiony byla zvolena společnost Colas Rail, která je dceřinou společností skupiny Bouygues.

Nedílnou součástí projektu je také smlouva se společností Réseau Ferré de France (RFF), která je majitelem a správcem francouzské železniční sítě.

"GEFCO postupuje z pozice zákazníka na pozici integrátora a správce železničních toků," říká Philippe Robert, manažer provozu divize dopravy automobilů a logistiky ve společnosti GEFCO.

Jedním z klíčů k úspěchu je řízení rezervací na nakládkových nádražích ve městech Gevrey poblíž Dijonu a v Achères nedaleko Paříže. Do roku 2009 bylo mnoho toků společnosti GEFCO vedeno přes město Gevrey. RFF proto navrhla, aby GEFCO začalo tuto stanici opět využívat.

První výhodou tohoto uspořádání je výhoda provozní: dodržování dodacích lhůt. Například spoj Sochaux-Calais trvá v průměru 26 hodin, což je o pět dní méně než dříve.

Všechny vlaky jsou přiřazeny společnosti GEFCO. To představuje 150 vlaků každý týden, což umožňuje přepravu 500.000 vozidel, která opouštějí výrobní závod každý rok. Cílem společnosti GEFCO je v konečném důsledku vypravit 250 vlaků týdně.

Dopravní plán, řízený pomocí speciálně vyvinutých postupů
Pro tyto účely byly vyvinuty a implementovány speciální nástroje, které pomáhají formovat a provozovat náročný systém, který má za cíl sjednotit řízení objemu, sledování vozidel, rezervace tras a synchronizaci služeb provozovatele. Toky jsou plánovány několik měsíců předem, a to proto, že vlakové trasy je třeba rezervovat u společnosti RFF s devítiměsíčním předstihem.

Řízení dopravního plánu zahrnuje jednak informovanost v reálném čase o množství vozidel, které mají být dodány z každého výrobního závodu do jejich cílové destinace, a také řízení příjezdu a odjezdu vlakových spojů. To umožňuje koordinaci provozu železnic a dosažení optimálních faktorů vytížení tak, aby byl systém ziskový.

Speciální počítačový program GERI (GEFCO Rail Interface) byl vyvinut pro řízení tohoto projektu. Využívá data z nákladové dokumentace, monitoruje kompozici vlakových souprav a sleduje vlakové vozy.

Unikátní systém je poprvé v Evropě využíván logistickým operátorem
GEFCO je v Evropě prvním logistickým operátorem, který zavedl takovýto inovativní systém pro řízení a optimalizaci dodacích lhůt. Antoine Redier, ředitel přepravy automobilů a logistiky společnosti GEFCO, vysvětluje: "Naším cílem je výrazně snížit přepravní časy při zachování nákladů a mít jasný přehled o všech nepředvídaných událostech během přepravy".

Tento dopravní plán zaručí další využití železnic pro přepravu automobilů. Klíčovým prvkem tohoto programu je zajištění přepravy na jednotlivých vagonech (mimo ucelené vlaky), stejně jako využití služeb několika železničních provozovatelů, což spolu zvyšuje flexibilitu a spolehlivost služby.

GEFCO je jediným poskytovatelem logistických služeb, který má a provozuje železniční dopravní plán v tak velkém měřítku.

Antoine Redier, ředitel přepravy automobilů a logistiky společnosti GEFCO poznamenává: "Tato revoluční úloha společnosti GEFCO v železniční dopravě dokládá naše schopnosti v této oblasti a posiluje naše odborné znalosti".

Související