Společným cílem bude vytvoření konkurenceschopné nabídky pro kyvadlovou a turistickou dopravu, zlepšení železničního napojení příhraničního prostoru, zvýšení kvality příhraniční železniční infrastruktury systematickou údržbou a obnovou, zlepšení přeshraničního železničního spojení tří mezinárodních letišť v Mnichově, Praze a Norimberku a zvýšení kapacity pro rostoucí intenzitu nákladní dopravy.

Mezi konkrétní projekty, které by dohoda měla pomoci uskutečnit, je výstavba koridorového spojení Prahy a Mnichova prostřednictvím takzvané jižní větve III. tranzitního koridoru a elektrifikace trati mezi Chebem a Marktredwitz.

Memorandum se konkrétně týká i renovace železniční tratě Aš – Selb, která již v historii hrála velkou úlohu ve vzájemných sousedských vztazích mezi Českou republikou a Bavorskem. „Jsem upřímně rád, že se tak opět stane. Nově renovovaná přeshraniční trať znovu přispěje k propojení našich zemí a stane se také vyjádřením našich přátelských vztahů,“ uvedl k příležitosti slavnostního podpisu memoranda Ivo Vykydal, náměstek Ministerstva dopravy.

Pro Ministerstvo dopravy je rovněž důležité, aby přeshraniční železniční infrastruktura představovala nejen jistotu pravidelné, rychlé a komfortní dopravy pro obyvatele přilehlých regionů, ale i výhody pro podnikatele a jejich cesty za obchodem. Do budoucna se proto kromě zlepšení regionálních spojení zaměří ministerstvo na zkvalitnění rychlé dálkové železniční dopravy mezi Prahou a Mnichovem a Prahou a Norimberkem. „Společným cílem je například zrychlení železničního spojení mezi Prahou a Mnichovem na přibližně 3 hodiny,“ uvedl náměstek Vykydal.

Související