Úsek Votice - Benešov u Prahy je součástí transevropské železniční sítě a IV. tranzitního železničního koridoru Děčín státní hranice - Praha - Benešov - Tábor - Veselí n. Lužnicí - České Budějovice - Horní Dvořiště státní hranice. Hlavním přínosem modernizace je dosažení přechodnosti kolejových vozidel traťové třídy D4 UIC, ložné míry UIC - GC, zajištění požadované propustnosti a zvýšení maximální traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/h.

V rámci zprovoznění 1. traťové koleje v úseku Olbramovice – Bystřice skrz nové tunely - Zahradnický (1044m), Tomický (324m), Tomický II (252m) - dochází ještě k dalším provozním změnám. Z původní výhybny Tomice se stává železniční zastávka stejně jako z železniční stanice Bystřice.

Kromě velkých stavebních prací na přeložkách a tunelech je již dokončena rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. V Olbramovicích je hotova rekonstrukce sudé kolejové skupiny, která v sobě zahrnovala zřízení celkem deseti výhybek, rekonstrukci dvou železničních mostů, jednoho železničního propustku a výstavbu podchodu s výtahy.

V úseku Olbramovice – Bystřice zahrnovala modernizace stavbu pěti železničních mostů, devíti železničních propustků a přístupové komunikace pro případné zásahy zdravotní a záchranné techniky při nehodové události v tunelu.

Realizaci stavby Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy provádí sdružení tří firem pod názvem VoBen. Členy sdružení jsou společnosti Subterra, Viamont DSP a společnost Eurovia CS, která je vedoucím sdružení.

Investorem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, přičemž stavba je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, kdy schválený maximální příspěvek z Fondu soudržnosti představuje přes 4 mld. korun.

Související