Studii s názvem „Migrating Towards a Cross-Channel High Speed End-to-End Value Chain“ realizovala na objednávku konzultantská společnost Buck Consultants International. Zpráva vychází z průzkumu v rámci celého odvětví a identifikuje osm klíčových problémů, které budou v následujících letech středem pozornosti v této oblasti.

„Mezi největší výzvy, jimž budou módní a lifestylové společnosti v blízké budoucnosti čelit, patří rostoucí náklady v důsledku růstu cen bavlny a mezd. Dále nás čeká vzrůstající konkurence v oblasti maloobchodu, příchod nových hráčů na trh, změny obchodních kanálů, zejména v elektronickém obchodu, a především celkové zrychlení módních cyklů. Proto bude ještě více rozhodovat schopnost rychle se přizpůsobovat měnícím se podmínkám a novým trendům v řízení dodavatelských řetězců,“ vysvětluje Marcel Beelen, viceprezident DHL zodpovědný za obchodní rozvoj v oblasti módy a životního stylu.

Průzkum DHL zdůrazňuje především myšlenku, že by adekvátní nabídce zákazníkovi měla být přizpůsobena také distribuční strategie. V tomto kontextu roste význam poskytovatelů služeb v dodavatelských řetězcích pro naplňování obchodních modelů společností v oblasti módy a životního stylu.

Studii si lze stáhnout na adrese: http://www.dhl.co.uk/en/logistics/industry_sector_solutions/fashion_logistics/report.html

Související