Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly za první tři čtvrtletí letošního roku na financování potřeb svých klientů 84,79 mld. korun. Jedná se o zhruba 6% pokles v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Z celkové částky bylo na financování podnikatelských investic určeno 46,87 mld. korun (meziročně o 4,4 % méně) a na financování firemního provozu prostřednictvím factoringu 12,24 mld. korun (o 20 % méně).

Celkový mírný pokles odpovídá vývoji naší ekonomiky i všeobecnému tlaku na škrtání výdajů, říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 53 společností nabízejících finanční i operativní leasing, podnikatelské či spotřebitelské úvěry, splátkový prodej a factoring. „Vzhledem k aktuálním makroekonomickým prognózám očekáváme, že ani v nejbližších měsících nedojde k změně současného trendu. Oživení přinese až obnova hospodářského růstu. Věříme, že podporou investic a spotřebitelských výdajů k ní přispěje i nebankovní financování. Výsledky za první tři letošní kvartály potvrdily některé trendy, které sledujeme od nástupu recese. Ta nutí firmy nacházet efektivnější nástroje na řízení svých nákladů, což vede k rostoucí poptávce po finančních produktech s přidanou hodnotou doprovodných služeb, například po operativním leasingu,“ uvedla Jiřina Tapšíková.

Celková velikost tzv. nebankovního sektoru zůstává i přes pokračující pokles ekonomiky stabilní - počet aktivních smluv se přiblížil hranici 2,5 mil. a hodnota veškerých pohledávek členů ČLFA ke konci letošního třetího čtvrtletí přesahovala 200 mld. korun.

Financování podnikatelských investic

Firemní sféra dělí svůj zájem o financování takřka rovnoměrně mezi podnikatelské úvěry a leasing. V letošních třech uplynulých čtvrtletích poskytly členské společnosti ČLFA podnikové klientele na její investice 23,18 mld. korun prostřednictvím podnikatelských úvěrů a 23,69 mld. korun prostřednictvím leasingu, z toho 12,98 mld. korun formou finančního leasingu a 10,71 mld. korun formou operativního leasingu. Podnikatelské úvěry přitom zaznamenaly výrazný meziroční růst o 9,4 %.

Operativní leasing opět zvýšil svůj podíl na celkovém leasingovém trhu. Jestliže loni tento podíl v podnikatelské sféře dosahoval 33,5 %, letos už je to 45,3 %.

Pokud jde o komodity, u podnikatelských úvěrů i leasingu pro firemní klientelu dominují dopravní prostředky - v obou případech vedou osobní automobily, a to s 41,6 %, resp. 34 %. U podnikatelských úvěrů patří druhé místo strojům a zařízením (28,7 %), dále jsou užitkové automobily (9,4 %) a nákladní automobily (8,9 %). U leasingu jsou za osobními vozy nákladní (30,7 %), stroje a zařízení (23,5 %) a užitkové automobily (4,1 %).

Související