Výsledky vyplývají z výzkumu institutu BCI (Business Continuity Institute), podporovaného institutem CIPS (Chartered Institute of Purchasing & Supply), pojišťovnou Zurich Insurance Group a logistickou společností DHL Supply Chain.

„Náš byznys je konstantní změna. Denně musíme vyřešit desítky změn a nepřesností,“ říká Kateřina Rázlová, ředitelka sektoru automotive DHL Supply Chain v ČR. „Stane se například, že se u výrobce komponentů porouchá stroj a výroba se na pár hodin zastaví, vlivem počasí nastanou problémy v dopravě atd. Zvládnout nestabilní situace je to nejdůležitější, protože výrobní linky automobilek se nesmí zastavit. V takových okamžicích rozhoduje zkušenost, předvídavost, odhad situace, musíte mít dostatečnou rezervu v přepravních kapacitách apod. Když je nejhůř, může přijít ke slovu i vrtulník, což je pořád levnější než ztráty plynoucí ze zastavení výroby.“

Výzkum institutu BCI zdůrazňuje význam rozhodování při zadávání outsourcovaných služeb. Problémy s narušením dodavatelských řetězců připisovaných outsourcingu vyskočily oproti loňsku na třetí místo a vzrostly ze 17 % na současných 35 %.

Mark Parsons, viceprezident společnosti DHL Supply Chain zodpovědný za obchodní rozvoj, k tomu dodává: „Zpráva upozorňuje jak na neustálé obchodní výzvy, tak na zásadní důležitost zajistit zákazníkům řešení problémů s plynulostí podnikání ve stále složitějších dodavatelských řetězcích. Jakožto outsourcingový partner bereme naše povinnosti v této oblasti velmi vážně, důrazně se zaměřujeme na to, abychom zajistili, že všechna naše logistická centra mají plány ohledně efektivní plynulosti podnikání v souladu s metodikou DHL Supply Chain 10 step BCM, která odpovídá normě BS25999.“ (Pozn.: dvojice norem, která poskytuje doporučení a požadavky pro oblast řízení kontinuity činností organizace).

Efektivní řízení plynulosti dodavatelského řetězce je zásadní nejen kvůli vzniku okamžitých nákladů při přerušením dodávek, ale i kvůli případné ztrátě důvěry a dobré pověsti u zainteresovaných stran. Podle průzkumu mezi firmami je nejčastěji přerušení dodavatelského řetězce způsobeno:
1. Neplánovanými výpadky IT nebo telekomunikačních služeb (52 % firem)
2. Nepřízní počasí (48 %)
3. Problémy s outsourcovanými službami (35 %)
4. Nestabilitou měnového kurzu

Narušení dodavatelského řetězce má také stále větší následky – finanční náklady jsou vyšší než v roce 2011, přičemž 20 % společností zaznamenalo jednu událost, která přinesla ztrátu přesahující částku 1 mil. dolarů. Ve Velké Británii zahrnuje 75 % společností narušení dodavatelského řetězce do svých programů řízení kontinuity činností, zatímco v USA tak činí jen 44 % respondentů.

Průzkumu se celkem zúčastnilo 532 organizací z 68 zemí a 14 průmyslových odvětví.

Související