Celkově poskytly členské společnosti ČLFA v prvním čtvrtletí letošního roku na financování potřeb firem i domácností 34,46 mld. korun, to je o 0,4 % více než ve stejném období loňského roku. Jak využití factoringu, tak financování domácností vzrostlo.

„Jde o příznivou zprávu. Podrobnější analýza výsledků ale tuto spokojenost relativizuje. Téměř 8% meziroční pokles totiž postihl financování podnikatelských investic, které nejlépe odráží kondici domácích firem. Zatím by tedy bylo předčasné tvrdit, že nastává obrat k lepšímu. Klíčový bude vývoj ekonomiky, mimo jiné také to, jestli ji vláda podpoří většími státními zakázkami a daňovými i jinými prorůstovými stimuly, jak nedávno deklarovala,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje padesát předních tuzemských poskytovatelů leasingových, úvěrových a factoringových produktů.

 

V prvním čtvrtletí letošního roku poskytli členové ČLFA podnikové klientele na její investice 6,66 mld. korun prostřednictvím leasingu a 6,74 mld. korun prostřednictvím podnikatelských úvěrů. Podíl úvěrů na financování firemních investic dosáhl 48,8 %, podíl finančního leasingu 26 % a operativního leasingu 25,2 %.

Značnou meziroční ztrátu utrpěl finanční leasing, který ve firemním sektoru zaznamenal pokles o téměř 20 % (měřeno výsledky patnácti největších firem). Na propad finančního leasingu má přitom výrazný vliv jeho legislativní omezení: jeho délka je totiž u nás, na rozdíl od většiny západních ekonomik, vázána na dobu odepisování financované věci. V portfoliu leasingových firem je proto přirozeně nahrazován podnikatelským úvěrem.

Pro první kvartál byl také charakteristický pokračující nárůst podílu operativního leasingu na celkovém leasingovém trhu. Zatímco v prvním čtvrtletí 2012 tento podíl na nových obchodech v podnikatelské sféře činil 44,5 %, letos už to bylo 47,1 %. Na operativní leasing byl v letošním prvním kvartále s firmami uzavřen takřka dvojnásobný počet smluv než na finanční leasing.

V přehledu komodit u podnikatelských úvěrů a leasingu pro firemní klientelu tradičně dominují dopravní prostředky. Také tentokrát dosáhly nejvyššího podílu osobní a užitkové automobily, následovalo financování investic do strojů a zařízení, zejména do obráběcích strojů a manipulační, respektive skladové techniky.

Související