Kdy jste naposledy měnili svůj logistický systém?

Poslední významnější událostí bylo skokové navýšení kapacity vybudováním automatizovaného regálového skladu před 9 lety. Poslední roky zaznamenáváme doma i na zahraničních trzích kontinuální růst a od roku 2009 jsme se začali potýkat s nedostatkem kapacit, který se nám zatím dařilo dobře kompenzovat externími kapacitami. Nyní již pro nás není toto řešení výhodné, a proto loni odstartoval ve firmě projekt SONICZ, v jehož rámci vznikla v České republice dvě nová distribuční centra.

Kolika sklady či distribučními centry disponovala společnost v České republice dříve? Byly prostory ve vašem vlastnictví, nebo jste si je pronajímali?

Nová logistická struktura nahrazuje původní skladové lokality v Mostě, Jihlavě, ve Veverské Bítýšce a slovenské Senici. Zatímco některé z objektů v uvedených lokalitách jsou ve vlastnictví společnosti Hartmann - Rico, jiné pronajímáme nebo outsourcujeme u dodavatelů logistických služeb.
Zároveň došlo ke konsolidaci toků zboží, při které jsme museli zajistit zejména požadavky na zajištění kvality, což je specifické například u sterilního zboží. Přitom jsme zachovali dosavadní průchod zboží po sterilizaci přes centrální sklad. Současně se nám podařilo výrazně zjednodušit zásobování distribučních center.

Jak vypadal dříve váš distribuční systém, co se mění?

Změnila se struktura zásob v nových distribučních centrech. Zatímco dříve byla jednotlivá centra určena pouze pro některé produkty, dnes má každé kompletní sortiment, a může tak obsluhovat přidělené spádové oblasti. Zákazník tudíž svou objednávku dostává v jedné zásilce.
Momentálně fungují dvě distribuční centra: Dobrovíz u Prahy a Rajhrad u Brna, odkud obsluhujeme také celou Slovenskou republiku. V Rajhradě je na zhruba 6700 m2 necelých 9 tis. paletových míst a v Dobrovízi 4100 paletových míst na ploše o rozloze 4500 m2. Do ploch započítáváme i administrativní část provozu.

Celý rozhovor, ale i další případové studie, průzkumy nebo novinky si můžete přečíst v novém čísle měsíčníku Logistika.

 

Související