Dokončením stavby, která byla zahájena v dubnu tohoto roku, společnost završila poslední etapu rozsáhlého projektu přesunu a centralizace výroby nejstaršího českého likéru z centra Karlových Varů do výrobního závodu Becherovky v karlovarské čtvrti Bohatice.

„Nový sklad nám poskytne větší skladovací kapacitu a umožní zlepšit logistický servis pro zvyšující se množství vývozu Becherovky na zahraniční trhy. Nákladní automobily se všemi našimi výrobky určenými pro zákazníky na českém i zahraničním trhu budou nyní opouštět brány po naložení přímo z výrobního areálu,“ říká Vladimír Darebník, výrobní ředitel společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka.

Nový objekt o celkové ploše 1500 m² umožní skladování a manipulaci s hotovými výrobky a některými obalovými materiály zcela novým způsobem. Sklad je spojen se stávající stáčecí linkou speciálními dopravníky, které umožní zásobování linky prázdnými lahvemi a přesun hotových výrobků zpět do skladu téměř bez dotyku lidské ruky. Částí nového skladu je také zázemí s odbavovací kanceláří.

Budova skladu je stejně jako nedávno dokončený výrobní závod vybaven řadou bezpečnostních systémů, které zajišťují, aby skladovaná produkce byla chráněna proti jakýmkoli negativním vlivům. V objektu je instalován moderní protipožární systém, speciální systém vytápění a ventilace. Osvětlení zajišťují zdroje s velmi nízkou spotřebou energie. Základy budovy jsou kotveny na tzv. Franki pilotech kvůli důlní činnosti, která v této oblasti probíhala před několika desítkami let.

Otevřením nového objektu byl ukončen provoz stávajícího skladu v Otovicích u Karlových Varů. Díky tomu bude eliminována pravidelná přeprava zboží mezi jednotlivými lokacemi společnosti v Karlových Varech, což přinese úsporu nákladů a zmírní dopad provozu na životní prostředí.

Související