Mezinárodní asociace letecký dopravců (IATA) vydala nová regulační opatření pro přepravu lithiových baterií. Až dosud mohly být baterie přepravovány jako běžné kargo, pouze bylo nutné dodržet určité podmínky přepravy a náklad opatřit bezpečnostním certifikátem, který uváděl třídu nebezpečnosti zboží, složení baterie a další informace. Nyní by baterie měly být přepravovány jako nebezpečné zboží, pro které platí přísnější pravidla přepravy, což přepravu výrazně prodražuje.

„Přeprava baterií jako DGR cargo vychází průměrně o 40 % dráž než přeprava klasického nákladu general cargo. Obejít nové nařízení lze pouze za splnění poměrně přísných podmínek pro zabalení. Pravidla pro balení jsou však striktně dána a v případě přepravy nadlimitního množství zvyšují nejen koncový objem zásilky, ale samozřejmě i spotřebu obalového materiálu a tím pádem i náklady,“ sdělil Zdeněk Hamouz ze společnosti DSV Air & Sea.

Kvůli novému opatření rostou tuzemským prodejcům baterií výdaje. Náklady na přepravu tvoří 18 % výsledné ceny baterie. „Náklady na leteckou přepravu baterií nám od nového roku průměrně vzrostly o 41 %, u menších zásilek došlo k navýšení ceny přepravy až o 48 %. Zdražení baterií ale zatím neplánujeme, počkáme, jak se situace vyvine,“ sdělil Radim Tlapák, ředitel e-shopu BatteryShop.cz.

Regulace i na moři

Dražší leteckou přepravu mohou tuzemští prodejci baterií nahradit levnější přepravou po moři. Náklady na námořní přepravu mezi Českou republikou a Čínou jsou dokonce až o 92 % nižší než u letecké dopravy. Nevýhodou lodní dopravy je ale výrazně delší doba transportu. Také v námořní dopravě platí pro baterie zvláštní pravidla, která jasně stanovují, jak má být s bateriemi nakládáno, jak mají být zabaleny či jaké použít značení.

„Na přepravu baterií po moři se vztahuje bezpečnostní předpis IMDG CODE. Baterie totiž obsahují chemické látky, které mohou reagovat a tím způsobit škody na ostatním zboží, poškodit přepravní obal nebo v případě vytečení i palubu lodi,“ sdělil David Knobloch ze společnosti Geis CZ Air+Sea. „Rejdaři musí dodržovat předpisy o uložení kontejneru na lodi. Kvůli riziku vytečení musí být kontejner naloděný pouze na palubě lodi a nikoliv v podpalubí. U kusových přeprav se kvůli nutnosti speciálního uložení musí dopředu avizovat, že zboží obsahuje baterie,“ doplnil Knobloch.

Související