Distributor potřeboval jednoduché řešení pro řízení svých konsignačních skladů v nemocnicích a laboratorních zařízeních. Společnost Aimtec přišla s návrhem využít řešení MultiLocation, neboli vícelokačního prostředí v logistickém informačním systému DCIx WMS.

MultiLocation umožňuje spravovat a sledovat veškerá data z jednoho místa, přestože uživatelé v jednotlivých skladech (lokacích) pracují pouze se svými údaji. V první fázi se počítá s 28 místy.

Na každém skladu bude k dispozici počítač s terminálem připojeným přes bluetooth. Jedná se o speciální čtečky Motorola DS6878-HC určené pro lékařské prostředí, jejichž displej se může čistit dezinfekčními prostředky.

Obsluha skladu bude provádět pomocí systému transakce jako příjem, výdej, opravný proces k příjmu a výdeji, inventuru a automatické generování reportů o spotřebě. DCIx WMS bude integrován na podnikový informační systém ESO9.

V každém konsignačním skladu je vlastníkem zboží dodavatel. Výdej zboží je řízen skutečnou spotřebou nemocnice. Na základě spotřeby je automaticky vytvořena dodavatelská objednávka, která slouží i jako podklad k fakturaci. Ve stejnou chvíli odesílá skladový systém do podnikového informačního systému údaje o spotřebovaném zboží.

Výhodou konsignačních skladů je, že zákazník nemá vázané finanční prostředky v zásobách.

Projekt probíhá od ledna do března 2014. Distributor požadoval, aby byly ve všech skladech stejné procesy a integraci s jedním centrálním ERP systémem.

Související