Jedná se o importní i exportní kusové zásilky přepravované mezi Českou republikou a Švédskem, Norskem či Dánskem. Například náklad ze švédského Helsingborgu dorazí již následující den na terminál do Brna. Poté se další den doručí koncovým příjemcům po Česku. 

Díky pevnému jízdnímu řádu a denním odjezdům se celkový přepravní čas zkrátil na 3 dny.

„O tuto linku je mezi klienty velký zájem, a to napříč všemi obory. Německo je sice stále hlavní exportní zemí pro většinu našich zákazníků, ale s měnícím se výrobním cyklem a novými trendy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích získávají na důležitosti také další trhy, jako například severské země,” říká Vít Návrat, ředitel DHL Freight pro střední a východní Evropu.

„Vyšli jsme vstříc požadavkům trhu a potřebě našich zákazníků na rychlejší doručení zásilek. Výrazně vylepšené přepravní časy umožní našim zákazníkům zefektivnit jejich výrobní cyklus a snížit interní zásoby a fixní náklady,” říká Amadou Diallo, generální ředitel DHL Freight.

Související