V terminálu Frankfurt nad Odrou na konci loňského roku přibyly k původním dvěma tratím s délkou 600 metrů další dvě a centrální plocha překladiště se rozšířila na 30 tisíc čtverečních metrů.

Novinkou je také portálový jeřáb, který má rozpětí 70 metrů a obsluhuje všechny čtyři koleje. Zařízení, jež zvládne až 20 překládek kontejnerů nebo návěsů za hodinu, má maximální nosnost 41 tun. Před tím zajišťovaly manipulaci s nákladem pouze dva intermodální manipulátory. Celková překládková kapacita terminálu je nyní 100 000 TEU.

Terminál ve Frankfurtu nad Odrou je v provozu od roku 2008. Nachází se uprostřed celé sítě firmy, dochází tu tedy převážně k překládce mezi vlaky. Po silnici se odtud vozí pouze menší část nákladu - terminál obsluhuje například oblast Berlína, Drážďan nebo přístavu Štětín.

Přes frankfurtský terminál proudí především pravidelná spojení do severoevropských přístavů. Část vlaků jezdí západním směrem - tři týdně do Antverp, čtyři do Rotterdamu a pět do Hamburku a Bremerhavenu -, zbytek pak na východ na další čtyři kontejnerová překladiště firmy v Polsku, nejčastěji do středopolského Kutna. Z něho proudí každý den vlaky do přístavů Gdaňsk a Gdyně a až pětkrát týdně směrem na polsko-běloruskou hranici (Malaszewicze-Brest), odkud může náklad směřovat dál do Ruska a východní Asie.

Kutno nyní také prochází rozšířením, které zvýší celkovou roční překládkovou kapacitu ze 100 000 na 250 000 TEU. Na ploše 80 000 metrů čtverečních vznikne skladovací kapacita až 4000 TEU; čtyři koleje s délkou 700 metrů budou obsluhovat dva portálové jeřáby a čtyři mobilní překladače. Přestavba by měla být dokončena ještě letos.

V budoucnu by PCC Intermodal chtěl postavit i překladiště u východopolských hranic, kudy vede hlavní železniční trasa mezi Evropou a Čínou. Spojení s běloruským terminálem Brest by následně mělo probíhat až dvakrát denně.

Související