Nová koncepce globálního střediska logistických služeb pro námořní a leteckou přepravu (GMALSC) integruje všechny globální přepravní toky společnosti BAT, realizované letecky a námořně, do struktury řízené jedinou logistickou kontrolní věží.

Na rozdíl od předcházejícího modelu, kdy Kuehne + Nagel řešil požadavky BAT speciálně pro jednotlivé komodity a zeměpisné oblasti, nový koncept využívá celkové řízení dodavatelského řetězce (end-to-end) na jediné informační platformě, která je schopna kombinovat komodity a odchozí i příchozí zásilky po celém světě.

Tato platforma zajišťuje přehled o pohybu produktů ve všech fázích a pomáhá společnosti BAT v jejím rozhodovacím procesu.

„GMALSC představuje důležitý krok směrem k realizaci našeho budoucího dodavatelského řetězce. Služby poskytované společností Kuehne + Nagel jsou nyní plně integrovány do našeho cílového provozního modelu,“ uvedl Dave Anderson, globální ředitel dodavatelského řetězce BAT.

Související