Dachser Czech Republic navázal na dlouhodobou spolupráci se společností Siemens v oblasti pozemních přeprav a začal- zajišťovat pro závod Elektromotory Frenštát služby kontraktní logistiky, tedy skladování obalových materiálů i hotových výrobků, speciální balení i služby s vysokou přidanou hodnotou.

Převzetí skladu předcházela poměrně náročná příprava. Byl revidován celý layout skladu, navrženo optimální rozmístění vysokoložných regálů apod. Na projektu se podíleli odborníci z břeclavské pobočky logistické firmy, kteří mají dlouholeté zkušenosti se zajišťováním kompletních logistických služeb pro společnost Otis.

„Během 48 hodin jsme převzali sklad od předchozího poskytovatele služeb včetně všech skladových zásob a zajistili jsme plynulý chod všech skladových operací,“ říká Jan Polter, obchodní a marketingový ředitel Dachser Czech Republic. „Díky novému uspořádání jsme výrazně zvýšili manipulační možnosti ve skladu, zrychlili nakládku a navýšili skladovací kapacitu – nyní jsme schopni uskladnit o 250 elektromotorů více“.

Siemens patří v České republice mezi největší elektrotechnické firmy. Elektromotory Frenštát je jeho odštěpný závod, který patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Mezi jeho hlavní zákazníky patří především výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. Závod za měsíc vyprodukuje několik tisícovek motorů a vyexpeduje přibližně 200 kamionů.

Související