Přesně 14 774 strojů a zařízení loni profinancovaly členské společnosti ČLFA tuzemským firmám. Prostřednictvím svých produktů jim na ně poskytly 22,4 miliardy korun, tedy o 19,1 procent více než předloni.

Takový meziroční nárůst je dalším potvrzením hospodářského oživení. „Mnoho podnikatelů začalo v loňském roce realizovat investice, které v době recese nebyly odůvodněny poptávkou. Firmy tehdy neviděly svou nejbližší budoucnost růžově. Loni se tento převládající investiční pesimismus téměř vytratil,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která vyjma bank sdružuje většinu velkých poskytovatelů firemního financování u nás.

V sektoru strojů a zařízení měli loni podnikatelé největší zájem o financování zemědělských nebo lesnických strojů (4411 kusů), následovala manipulační či skladovací technika (3015) a kovoobráběcí, případně jiné obráběcí stroje (1820).

Nejoblíbenějším finančním nástrojem přitom byl podnikatelský úvěr (celkem 9181 smluv) před finančním leasingem (3326 smluv) a operativním leasingem (2267 smluv).

„Škoda, že se finanční leasing u nás potýká se specifickým znevýhodněním, kdy je jeho délka vázána na dobu odpisování financované věci. Kdyby se tento handicap podařilo odstranit, mohl by podnikatelům i celé ekonomice pomoci ještě více,“ dodává Jiřina Tapšíková.

Strojům a zařízením pravidelně náleží více než čtvrtinový podíl v přehledu komodit, které členové ČLFA v podnikatelské sféře financují, loni to bylo 28,6 procent. Nejvíce peněz členské firmy dlouhodobě poskytují na financování aut.

Související