Webová aplikace EasyCargo umožňuje efektivní využití nákladového prostoru například v přívěsu nebo kontejneru. Uživatel uvede údaje o rozměrech jednotlivých typů položek nákladu a různých omezeních, jako je například nestohovatelnost. Údaje o přepravovaných položkách je možné importovat i z excelu. Dále vybere typ přepravního prostoru a spustí výpočet, který generuje vizualizaci ideálního rozmístění všech položek v nákladovém prostoru.

„Věříme, že díky soutěži Ignite se o nás dozví mnoho malých a středních výrobců. Finanční odměna nám pomůže dále rozvíjet náš produkt a expandovat na zahraniční trhy,“ řekl Jan Sovák, generální ředitel společnosti Bee Interactive, která je autorem projektu EasyCargo.

Z celkem 72 malých a středních podniků zapojených do soutěže vybrala odborná porota ve finále tři vítězné projekty. Na prvním místě se umístil Výzkumný technologický institut s projektem zabývajícím se výzkumem v oblasti úpravy, filtrace a separace kontaminovaných a odpadních vod a třetí příčka pak patří projektu SentiSquare, který se orientuje na sémantickou analýzu textů na internetu.

„Cílem soutěže Ignite, kterou jsme uspořádali v České republice poprvé, je podpora inovací a podnikání malých a středních firem. Chceme tak vyzdvihnout podnikatele, kteří mají reálné vize o svém rozvoji a ambice uspět na mezinárodní scéně,“ řekl Frans-Willem de Kloet, generální ředitel společnosti UPC, která soutěž zorganizovala za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a Hospodářské komory.

Související