„Do budoucna budeme řídit všechny hlavní tratě v celé republice jen ze dvou centrálních míst. Moravu už teď ovládáme z Přerova. Centrální dispečerské pracoviště v Praze nám umožní rozšířit v dalších letech síť dálkově řízených úseků na celkem 2200 kilometrů v celých Čechách, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách v okolí Prahy,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.¨

Výstavba nového dispečinku začala v areálu v Praze na Balabence v dubnu 2014. V prostoru ohraničeném trojicí železničních tratí vyrostla budova s pěti patry, z nichž tři nejvyšší jsou vyhrazeny především pro dopravní dispečerské sály.

V dispečerských sálech budou pracovat řídicí dispečeři, místní dispečeři a operátoři. V čele sálů jsou umístěny velkoplošné obrazovky pro znázornění reliéfů kolejiště řízené oblasti. Na konci letošního roku by mělo provoz z Balabenky řídit 109 traťových dispečerů a 36 operátorů železniční dopravy, kteří se budou střídat v nepřetržitém pracovním režimu.

Související